Cursus

Componence Asset List

Deze cursus is voor mensen die een ingrijpend verlies meemaken: verlies van een dierbaar iemand, verlies van werk, verlies van gezondheid etc.

Vertrouwen in de toekomst

Bij een ingrijpend verlies is er eerst een periode van rouw. Daarna komt er een tijd, waarop mensen de draad van het leven weer willen oppakken. De cursus Verder na verlies biedt informatie, inzichten en oefeningen, die hierbij helpen. Tijdens de bijeenkomsten ligt de nadruk op het vinden van een nieuwe balans en welbevinden. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën met anderen, die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, is hierbij belangrijk.

Het verlies blijft, maar door ervaringen uit te wisselen en met oefeningen bezig te zijn is het mogelijk om de draad van het leven weer op te pakken, de regie (weer) in eigen hand te nemen en een stukje vertrouwen in de toekomst terug te vinden.

Kracht van de deelnemer

De cursus gaat uit van de kracht van de deelnemer. Onderwerpen en oefeningen in de cursus zijn onder andere: bewust worden van de eigen sterke kanten; vergroten van het zelfvertrouwen; ontspanning; een persoonlijk stappenplan. Hierdoor gaan deelnemers zelf acties ondernemen, die hun leven weer meer de gewenste invulling geven. De gebruikte oefeningen zijn ontleend aan onderzochte en bewezen effectieve activiteiten.

Een verlieservaring leidt bij een deel van de betrokkenen tot psychische klachten. De gemeente Krimpen aan den IJssel financiert de cursus ‘Verder na verlies’ met het doel klachten te voorkomen.

Beschikbare locaties en datums

Krimpen aan den IJssel

Groenendaal 1, 2922 CJ Krimpen aan den IJssel - Gezondheidscentrum Krimpen
  • Geen datums beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie

Duur
8 sessie
Kosten
Gratis.