GGZ-spreekuur

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure hebben wij de opdracht gegund gekregen om tussen mei 2022 en januari 2024 de studenten van de Hogeschool Rotterdam extra te ondersteunen in hun mentaal welbevinden. Dit doen we middels een GGZ-spreekuur en groepstrainingen.  


Het aantal studenten met mentale klachten neemt de laatste jaren toe. De mentale klachten waarvoor studenten in het collegejaar ‘20-‘21 hulp vroegen waren o.a. stress, eenzaamheid, somberheid, angstklachten, verslaving en slaapproblemen. Door mentale klachten staat het welbevinden van studenten onder druk en daarmee het bereiken van goede prestaties.

De hogeschool biedt op verschillende manieren ondersteuning zodat studenten hun welzijn hervinden. Er is echter een groep studenten die meer nodig heeft. Onze psychologen zetten in op het vergroten van het mentaal welbevinden van deze studenten door het bieden van passende preventieve ondersteuning (individueel of in een groep), psycho-educatie, advies of door hen door te verwijzen naar passende zorg bij ernstige psychische klachten en/of vermoeden van psychiatrische diagnose. Een speciale groep zijn de internationale studenten; zij zijn de afgelopen periode nog meer dan hun collega-studenten geconfronteerd met gevoelens van eenzaamheid en isolement. Wij voeren maximaal 5 face-to-face gesprekken met de studenten; op vier hoofdlocaties van de Hogeschool Rotterdam zit een psycholoog van Indigo Preventie. In het najaar van 2022 starten we met de groepstrainingen op de locaties.

Meer weten?

Benieuwd of wij ook iets voor jouw studenten kunnen betekenen? Neem contact op met:

Jeltje Kramer: j.kramer@indigorijnmond.nl  T 06 52568297