Terug naar normaal

Vanaf september 2021 is in Delfshaven en Feijenoord een project gestart gericht op ouderen met een migratieachtergrond in Rotterdam. Zij worden gesteund door vrijwilligers en kunnen gratis 2 (straks 3) trainingen volgen.

 

Terug naar normaal: tevreden migrantenouderen na corona

Corona heeft een grote impact (gehad) op de migrantengemeenschappen. Migrantenouderen voelen zich eenzaam, bang en onzeker en hebben behoefte aan contact. Velen hebben dierbaren verloren. Hun lichamelijke en geestelijke gezondheid is verslechterd door weinig bewegen, maar ook door stress, rouw en angst. Ze zijn zoekende hoe ze hun leven weer op kunnen pakken.

Steun

Indigo Preventie ondersteunt samen met Inclusia en enkele zelforganisaties deze migrantenouderen bij het weer oppakken van hun leven. Getrainde vrijwilligers gaan ouderen opsporen, begeleiden, motiveren en toe leiden naar activiteiten in Huizen van de Wijk – zogenaamde buurthuizen. Of naar zelforganisaties –zogenaamde migrantenorganisaties.

Gratis trainingen

Daarnaast zetten we enkele preventieve GGZ trainingen in:

Meer informatie

Meer weten?

Stuur ons een e-mail