Hulp bij rouw voor kinderen (KERS) en jongeren (JERS)

Elk jaar verliezen 8.000 kinderen en jongeren een vader, moeder, broer of zus door de dood. Dat zijn bijna 22 kinderen per dag die moeten omgaan met een heftig verlies! Daarnaast overlijden er jaarlijks 1.150 kinderen, dus daar krijgt ook een behoorlijk aantal jongeren mee te maken. Wij ondersteunen deze kinderen op diverse manieren. Zo belangrijk! Doe je mee?

Een rouw-lotgenotengroep

Het bespreekbaar maken van rouw- en verlieservaringen met kinderen en jongeren is voor veel mensen een lastige opgave. We zijn geneigd hen te beschermen tegen dit soort nare situaties. Maar dit blijkt een onmogelijke opgave te zijn, want vroeg of laat komen ze hier toch mee in aanraking.

Lotgenotengroep jongeren start 4 april. En voor kinderen start de groep op 25 april.

Om kinderen en jongeren een plek te geven waar zij in contact komen met leeftijdsgenoten die soortgelijke ervaringen meemaken, hebben wij een innovatie-aanvraag gedaan bij de gemeente Rotterdam. De innovatie-aanvraag is gehonoreerd om lotgenotengroepen op te zetten in Rotterdam. Het afgelopen jaar hebben we twee zogenaamde Kinderen En Rouw Samen groepen (KERS) mogen geven. Voor 2022 staan er vier groepen KERS gepland. En een groep JERS (Jongeren En Rouw samen). Die laatste start al op 4 april. De volgende groepen organiseren wij in het najaar 2022. Voor kinderen start de groep op 25 april. 

Psycho-educatie

De KERS/JERS groepen hierboven richten zich naast lotgenotencontact ook op psycho-educatie. Thema’s als ‘wat is rouw’, ‘gevoelens en gedachten’ en ‘troosten en herinneringen’ komen aan bod. Er is ruimte voor het inzetten van creatieve opdrachten die helpend zijn in het doorlopen van verschillende rouwstadia. Daarnaast dragen deze groepen bij aan het vergroten van mentale weerbaarheid en bieden een vorm van verlichting in het rouwproces. De KERS- en JERS-groepen zijn gratis voor kinderen en jongeren die wonen in Rotterdam.

Initiatieven en samenwerking

Er ontstaan steeds meer initiatieven voor rouw bij kinderen en jongeren. Zo is er:

  • Stichting Zoek naar de Schittering om een Gedenktuin te maken. ‘De Gedenktuin’ is een herdenkingsplek voor kinderen, wat gedenken door kinderen in een prettige omgeving mogelijk maakt.
  • een heus rouwcafé voor volwassenen van Humanitas Rotterdam die ondersteuning biedt. Wij zetten met onder andere deze partners in op samenwerking om zo rouw en verlies van kinderen en jongeren een centrale plek in de samenleving te geven. Doe je mee?

Meer weten? Of ook samenwerken?

Stuur een mail