Paginakop bij Projecten

Projecten

We delen graag onze kennis over mooie initiatieven voor GGZ-en verslavingspreventie. Vooral in Rotterdam en omliggende gemeenten leveren we samen met partners een bijdrage aan de mentale gezondheid van de inwoners.

Lees meer over onze projecten en de kennis die we in huis hebben. En laat je inspireren!

Biezenmortel

Workshop Biezenmortel

Afgelopen december namen docenten van de Theater Havo/VWO deel aan een workshop georganiseerd door Indigo Preventie. De workshop is gericht op het versterken van het mentale welzijn van docenten bij heftige problematiek van leerlingen. Het bood handvatten voor zelfzorg, het behouden van mentaal welzijn, zorg voor elkaar en het stellen van grenzen zonder de rol van hulpverlener op zich te nemen.

Aanpak verleidingen

Aanpak verleidingen

Het komt geregeld in het nieuws: jongeren in Rotterdam die met messen op straat lopen, anderen bedreigen of het nodig (denken te) hebben om zichzelf te verdedigen. Of, recent nog, zich laten inzetten als ‘’drugsrunners of uithalers“ in de haven van Rotterdam. In Rotterdam Noord zijn wij zodoende gestart met de zogenaamde Aanpak Verleidingen, waarbij kinderen met interactief theater van Soulshine Connection aan de slag gaan en voorlichting krijgen over de mogelijke gevolgen van het aangaan van verleidingen. 

Pleinverhalen

Pleinverhalen

De groepstraining Pleinverhalen is voor kinderen van 8 tot 12 jaar met milde sociaal-emotionele uitdagingen in hun dagelijks leven. Dit is terug te zien in hoe zij omgaan met anderen en/of zichzelf. De groep is divers, maar wat de kinderen delen is ‘sociaal onhandig’ gedrag. In acht wekelijkse bijeenkomsten werken we aan het versterken van de sociale vaardigheden van de kinderen.

Happyles

Happyles

Happyles is een programma ter bevordering van welbevinden en geluk en ter voorkoming van depressie bij jongeren. Deze les geven wij aan leerlingen op het voortgezet onderwijs of het MBO. In de les wordt stilgestaan bij hoe je geluk kan versterken. Geluk gaat samen met betere prestaties op school of het werk, een betere sociale kring, het doen van meer activiteiten en het hebben van meer energie.

Eerste hulp bij mentale gezondheid

Eerste hulp bij mentale gezondheid

Isabella van 17 uit 5 VWO meldt zich regelmatig ziek, omdat ze het anders niet trekt. "Ik heb elke dag klachten door stress, slecht slapen, de hele dag door hoofdpijn en soms heb ik paniekaanvallen tijdens lessen." En ze is niet de enige. Daarom biedt Indigo Preventie de cursus Mental Health First Aid Youth, waarin je als professional of vrijwilliger (bv leerkrachten, sporttrainers, jongerencoaches e.d.) leert hoe je eerste hulp aan jongeren kan bieden bij mentale problemen.

Uitgelicht: GGZ-spreekuur

GGZ-spreekuur en trainingen aan studenten op Hogeschool Rotterdam

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure hebben wij de opdracht gegund gekregen om tussen mei 2022 en januari 2024 de studenten van de Hogeschool Rotterdam extra te ondersteunen in hun mentaal welbevinden. Dit doen we middels een GGZ-spreekuur en groepstrainingen.  

Uitgelicht: Cool Little Kids

Onderzoeksproject voor verlegen en angstige kinderen

Bang voor onbekende mensen, angst om alleen te zijn, moeite met afscheid nemen: herken jij een peuter of kleuter hierin? En wonen de ouders in Rotterdam? Meld hen dan gratis en vrijblijvend aan voor het onderzoeksproject Cool Little Kids.

Uitgelicht: Lotgenotengroepen toeslagenaffaire

Lotgenotengroepen voor jongeren geraakt door toeslagenaffaire

In Rotterdam alleen al zijn er vermoedelijk 5.000 gezinnen gedupeerd door de toeslagenaffaire van de belastingdienst. Samen hebben zij zo’n 8.000 kinderen; het gros tussen de 10 en 23 jaar. Daarom ontwikkelt Indigo Preventie een preventief aanbod om deze groep te ondersteunen. 

Uitgelicht: 'Training Puberteit en ik' voor groep 8

Training 'Puberteit en ik’ voor groep 8 

Grensoverschrijdend gedrag: hoe maak je dit bespreekbaar in groep 8? Seksistische grappen, beelden delen via mobiel, ongewenste aanraking, het is onderwerp van gesprek. Het kabinet vindt dit ook belangrijk en gaat inzetten op preventie! Indigo Preventie biedt daarom de training Puberteit en ik. 

uitgelicht - Terug naar normaal

Terug naar normaal

Vanaf september 2021 is in Delfshaven en Feijenoord een project gestart gericht op ouderen met een migratieachtergrond in Rotterdam. Zij worden gesteund door vrijwilligers en kunnen gratis 2 (straks 3) trainingen volgen. Samen met Inclusia en enkele zelforganisaties steunen wij deze migrantenouderen bij het weer oppakken van hun leven.

Train de trainer GO-WIN

Train de trainer GO-WIN

Speciaal voor 50-plussers met een migratieachtergrond is er de cursus: Gezond Oud Worden In Nederland. Hierin leren deelnemers zelfmanagementvaardigheden die hun welzijn vergroten. Volg de cursus Train de Trainer en geef de cursus GO-WIN zelf. 

Uitgelicht: Kinderen leren hoe ze met moeilijke (thuis)situaties om kunnen gaan

Kinderen leren hoe ze met moeilijke (thuis)situaties om kunnen gaan

44% van de kinderen maken thuis iets ingrijpends mee wat van invloed is op hoe ze in de klas zitten. Het beïnvloed hun breinontwikkeling en leervermogen, emoties en gedrag en brede ontwikkeling*.  Voor kinderen uit groep 6,7 en 8 is er de lessenserie ‘Mijn familie en ik’ ontwikkeld, waarin we kinderen leren hoe ze met moeilijke (thuis)situaties omgaan door middel van speelse werkvormen. Door in elke les een verhaal te vertellen waarbij een kind iets lastigs mee maakt thuis, kunnen kinderen mogelijk situaties herkennen, en voelen ze zich minder alleen. Een voorbeeld is het verhaal van Levi. Zijn ouders zijn gescheiden en hij heeft sinds kort een nieuw (half)zusje. Hij vindt het lastig dat hij daardoor minder aandacht krijgt. In de les wordt vervolgens besproken hoe hij met zijn vader in gesprek kan gaan over wat hij lastig vindt.

Uitgelicht: Suïcidepreventie in Rotterdam Rijnmond

Suïcidepreventie in Rotterdam Rijnmond

De noodzaak om suïcides en suïcidepogingen te voorkomen is evident. Immers, een suïcidepoging gaat vrijwel altijd gepaard met groot persoonlijk leed, voor persoon en omgeving. Ook de maatschappelijk impact is fors: in economische kosten maar ook in psychische belasting van hulpverleners. En de aantallen ‘liegen’ er niet om. De politie Rijnmond registreerde in 2021 bijna 900 suïcidepogingen. En dit is slecht het topje van de ijsberg. Slechts een klein percentage van de mensen wordt na een suïcidepoging behandeld op de spoedeisende hulp. De overige mensen komen niet in beeld, of de suïcidepoging wordt niet als zodanig herkend. Indigo preventie wil dit aanpakken en werkt sinds 4 jaar actief aan het voorkomen van suïcides met het SuNa programma.

Slagkracht

Slagkracht

Slagkracht: preventieve hulp voor (kinderen van) gedupeerden van het toeslagenschandaal

De kracht van aandacht

De kracht van aandacht

Door wie voelde jij je echt gezien toen je jong(er) was en dat nodig had? Collega Anouk Sijbenga schrijft hierover.

Preventie met gezag

Preventie met gezag

Het programma Preventie met Gezag van Gemeente Rotterdam richt zich op het voorkomen dat jongeren terechtkomen en/of verstrikt raken in het web van ondermijnende criminaliteit.

Grip en Gezondheid

Grip op gezondheid

De eerste stap in de vicieuze cirkel van armoede is: pak stress aan! Wil Vrencken, Preventiedeskundige bij Indigo preventie en Maureen, ex-deelneemster van de cursus Grip en Gezondheid vertellen over het succes van het programma Grip en Gezondheid op RTV Rijnmond. Grip en Gezondheid helpt volwassenen die last hebben van stress, moeilijk rondkomen én roker zijn.

Politie en GGZ

Politie en GGZ

Afgelopen jaar hebben Indigo Preventie Rijnmond, Politie Rijnmond en het Politie GGZ programma (PGP) van Antes samen het project ‘Aan de slag met suïcidepreventie in de wijk’ uitgevoerd. Een ervaringsdeskundige, cliënt en een familie ervaringsdeskundige participeerden in het project. In een voorgaande pilot was onderzocht of SuNa (Suïcidepoging Nazorg programma) ook preventiever ingezet kon worden voor mensen met suïcidale gedachten i.p.v. na een suïcidepoging. Dit bleek goed mogelijk.

‘Terug naar Normaal’: hoe pakken migrantenouderen hun leven weer op?

Terug naar normaal

Migrantenouderen voelen zich in normale omstandigheden vaker eenzaam en ervaren vaker een slechtere gezondheid dan ouderen zonder migratieachtergrond. De coronacrisis lijkt deze achterstand in gezondheid vergroot te hebben. Dit is voor Indigo Preventie en Inclusia aanleiding geweest voor het project: Terug naar Normaal in gebieden Feijenoord en Delfshaven in Rotterdam. Samen met 20 vrijwilligers (sleutelpersonen) uit verschillende migrantengemeenschappen hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan het motiveren van ouderen met een licht-westerse migratieachtergrond, om lichamelijk en mentaal in beweging te komen.

Uitgelicht: pubquiz

Pubquiz voor jongeren over verslaving en mentale gezondheid

Donderdag 30 juni hosten wij met Youz in de gemeente Hellevoetsluis een pubquiz voor jongeren van 18-24 jaar. Het wordt een gezellig en competitief evenement, waarin we de jongeren informeren over verslavende middelen en mentale gezondheid.

uitgelicht: hulp bij rouw voor kinderen en jongeren

Hulp bij rouw voor kinderen en jongeren

Elk jaar verliezen 8.000 kinderen en jongeren een vader, moeder, broer of zus door de dood. Indigo preventie ondersteunt op diverse manieren, bijvoorbeeld met een rouw-lotgenotengroep voor kinderen (KERS) en jongeren (JERS). De groep voor jongeren start 4 april en voor kinderen 25 april.

uitgelicht: aanpak verleidingen in het basisonderwijs

Aanpak verleidingen

Het komt geregeld in het nieuws: jongeren in Rotterdam die met messen op straat lopen, anderen bedreigen of het nodig hebben om zichzelf te verdedigen. Daarom is Indigo Preventie gestart met de zogenaamde Aanpak verleidingen in Rotterdam Noord. Help je mee bij de Aanpak verleidingen? Kinderen positief beïnvloeden om ‘nee’ te zeggen? 

uitgelicht: Ik ben wie ik ben!

Ik ben wie ik ben!

Dankzij coronasubsidie zijn we samen met Centrum voor de Kunsten op basisschool CBS Marimba in Spijkenisse het project ‘Ik ben wie ik ben’ gestart. Resultaat: Meer zelfvertrouwen. Meer ruimte voor ontwikkeling. Misschien ook iets voor op jouw school?

Mijn familie en ik

Mijn familie en ik

Voor de groepen 6, 7 en 8 is er een lessenserie ontwikkeld om kinderen te laten zien dat ze niet de enige zijn als ze thuis iets moeilijks mee maken of hebben meegemaakt. Ze leren hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Uitgelicht: Deelname van Indigo preventie aan team Huisartsen Consultatie Jeugdhulp

Deelname van Indigo preventie aan team Huisartsen Consultatie Jeugdhulp

Het team Huisartsen Consultatie Jeugdhulp in regio Rijnmond is van start gegaan. Dit team bestaat uit jeugdhulppartners van Youz, MEE, Indigo, Enver en Yulius. Zij geven advies aan huisartsen en POH en denken mee over de juiste vorm van (preventieve) jeugdhulp aan kinderen met complexe problematiek en hun ouders. Dit draagt bij aan de vermindering van de wachttijden bij de jeugdhulpverleners en voorkomt een te late of onnodige doorverwijzing.

Uitgelicht: Goed voorbereid zijn op de puberteit

Goed voorbereid zijn op de puberteit

De puberteit is een tijd vol veranderingen. Er zijn verschillen in de ontwikkeling van kinderen uit groep 8 en wat zij allemaal tegenkomen online. Daarom is het belangrijk dat er gesproken kan worden over wat zij zien (Klopt het? Is het representatief?) en de veranderingen die in de puberteit plaatsvinden op zowel lichamelijk als psychologisch vlak. Zodat kinderen hier op voorbereid zijn en bespreekbaar wordt gemaakt wat gezonde keuzes zijn ten aanzien van zichzelf én de ander (grenzen en wensen).

Uitgelicht: Studenten Hogeschool Rotterdam maken veel gebruik van het GGZ spreekuur

Studenten Hogeschool Rotterdam maken veel gebruik van het GGZ spreekuur

Sinds half mei van dit jaar verzorgen wij een GGZ spreekuur op de vier hoofdlocaties van de Hogeschool Rotterdam. Wij ondersteunen de studenten in maximaal 5 gesprekken in het versterken van hun mentale gezondheid en adviseren voor verdere passende hulp indien nodig. De psychologen binnen dit spreekuur zitten verdeeld over de locaties en zien de studenten voornamelijk live. Hier is sterk de behoefte aan. De afgelopen maanden hebben al 79 unieke studenten gebruik gemaakt van het spreekuur, met een veelvoud aan gesprekken die gevoerd zijn.