Uw rechten

Uw rechten

200x200-Indigo+helpt.png

Wat mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg.

Kwaliteitstatuut

Hoe krijg je zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kun je direct beginnen bij ons of is er een wachttijd? Bij wie kun je vragen kwijt tijdens jouw behandeling? Ons kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop.

Gepaste zorg

Parnassia Groep, waar Indigo West deel van uit maakt, wil dat iedere patiënt zich goed bejegend, gehoord, begrepen, behandeld en begeleid voelt. Sinds januari 2017 werken wij daarom met een kwaliteitsstatuut. Hiermee leggen we vast hoe je de juiste hulp krijgt, op de juiste plaats, door de juiste behandelaar. En dat alles binnen een professionele en kwalitatief verantwoorde omgeving.

Met het kwaliteitsstatuut willen we nog beter waarborgen dat wij naar jou luisteren. Dat jouw behandeling het beste aansluit bij jouw persoonlijke vragen, mogelijkheden, doelen en behoeften. Dat jouw behandelaar met je bekijkt hoe jouw persoonlijk netwerk het beste bij de zorg kan worden betrokken. Dat jouw behandelproces soepel verloopt, omdat alles goed wordt gecoördineerd en afgestemd.

Regiebehandelaar

Bij dit proces speelt jouw regiebehandelaar een centrale rol. Dat kan een psychiater zijn, maar ook een klinisch psycholoog of een behandelaar met een andere achtergrond. Deze ziet erop toe dat alles rondom jouw behandeling goed is geregeld. De regiebehandelaar beantwoordt vragen en reageert op je opmerkingen. Wie de regiebehandelaar is, verschilt per behandelfase.

Het kwaliteitsstatuut maakt duidelijk

  • aan welke kwaliteitscriteria de geleverde zorg voldoet,
  • hoe jouw behandelaar en jij samen keuzes maken en besluiten nemen, om welke keuzes het gaat en wat die keuzes inhouden. Hierdoor kan je zoveel mogelijk de regie over jouw behandeling houden en zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren – zelfs als er sprake is van gedwongen zorg,
  • wie wat doet tijdens de behandeling en hoe de zorg op elkaar is afgestemd. Dit is vooral belangrijk wanneer er verschillende behandelaren bij jouw behandeling betrokken zijn,
  • hoe er – als je dat wilt – met familie en andere direct betrokkenen wordt samengewerkt om jouw behandeling te ondersteunen.

Houvast

Het volledige kwaliteitsstatuut vind je hier op de websites van Parnassia Groep. Beschik je niet over internetmogelijkheden of een printer, vraag dan een geprinte versie op bij je behandelaar of via onze Informatieservice, informatie@parnassiagroep.nl, telefoon 088 357 13 57.

Vraag door

Het kwaliteitsstatuut is een soort gids met antwoorden op de meest gestelde vragen over de kwaliteit van de behandeling. Begrijp je bepaalde informatie niet? Vraag dan vooral bij je behandelaar door totdat je de informatie begrijpt. Een goede voorbereiding helpt hierbij. Denk daarom vooraf na wat je in elk geval wilt weten – en zet dat desnoods kort op papier. Maak ook gebruik van dit overzicht met voorbeeldvragen.

Professioneel statuut

Het kwaliteitsstatuut is onlosmakelijk verbonden met ons professioneel statuut. Het professioneel statuut geldt voor al onze behandelaren en beschrijft hun verantwoordelijkheden. Hierin staat een uitwerking van hoe jouw regiebehandelaar samenwerkt met medebehandelaren.

Privacy

Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Privacybeleid

Wil je meer weten over ons privacybeleid? Lees onze korte Privacyverklaring of ons volledige privacyreglement.

Privacy en jouw dossier

Wil je weten wat de regels voor jouw dossier zijn?  Ga direct naar de pagina over privacy en jouw dossier.

Klachten

Ben je tevreden over jouw behandeling, vertel het ons. Maar ook als je niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat ook graag. Samen gaan we jouw klacht oplossen. Jij geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren.

Lees verder: 'Over onze klachtenregeling'.