"Ik snap het gedrag van mijn kind niet"

Aan de slag met gedragsproblemen bij kinderen

200x200+blije+vrouw+en+kind.png

Alle kinderen hebben wel eens problemen met hun gedrag. Dat hoeft op zich niet problematisch te zijn. Het wordt pas een probleem als het lang duurt, ze ernstig zijn voor het kind zelf of voor de omgeving of wanneer het probleem heel vaak voorkomt. Vaak spelen verschillende factoren een rol. Zoals aanleg, en de ontwikkeling van het kind.  Maar ook omgevingsfactoren spelen een rol, zoals gepest worden, ziekte of spanningen in het gezin.

Soms is het gedrag van uw kind zo  heftig dat u hulpt zoekt. Meer weten over gedragsproblemen bij kinderen, lees informatie over symptomen en behandeling.

Aan de slag met gedragsproblemen? Bekijk de praktische tips van onze specialisten, volg een gratis cursus of zoek deskundige hulp via de huisarts. De huisarts kan u zelf helpen (vaak zonder dat u een eigen risico betaalt) of verwijzen naar één van onze kind- en jeugdspecialisten, werkzaam bij Youz.

Gedragsproblemen bij kinderen zijn voor ouders, leerkrachten, sportleraren en familieleden niet altijd even makkelijk te snappen. Laat staan te herkennen. Onderstaande signalen kunnen duiden op een gedragspropleem:

  • eet- en slaapproblemen
  • lusteloosheid
  • hoofd- of buikpijn
  • tegendraads gedrag
  • druk of opvallend stil
  • agressief of snel boos
  • tegenvallende schoolresultaten
  • spijbelen
  • vandalisme
  • drugs- of alcoholgebruik

Tips bij gedragsproblemen kinderen

We geven u graag 5 tips hoe om te gaan met kinderen met gedragsproblemen.

1. Bied structuur

Zorg voor veel duidelijkheid en structuur in huis. Maak duidelijke regels voor in het gezin en maak deze zichtbaar. Op die manier wordt de wereld van uw kind veiliger, overzichtelijker en voorspelbaarder.

2. Luister en praat

Luister en praat met uw kind en neem emoties en gevoelens serieus. Laat merken dat u hem of haar begrijpt. Dan voelt hij of zij zich veilig en kan er ook samen gezocht worden naar een mogelijke aanpak van de situatie.

3. Onderscheid lastig en niet lastig gedrag

Maak altijd onderscheid tussen lastig en niet lastig gedrag. Probeer vooral positieve aandacht te geven (complimenten voor gewenst en positief gedrag), maar grijp in als het gedrag niet kan.

4. Samen dingen doen

Onderneem samen activiteiten met uw kind.

5. Doe het niet alleen

Bespreek de problemen met de school van het kind, de huisarts of familieleden, dan staat u er niet alleen voor.

Volg een cursus

Volgt u liever een gratis workshop van één van onze specialisten? Dat kan! Meldt u dan nu aan voor een workshop bij u in de buurt.

Zoek deskundige hulp

Soms is er meer hulp nodig dan deze tips. Neem dan contact op met huisarts. Hij kan u zelf helpen of verwijzen naar één van onze specialisten. 

Persoonlijke behandeling bij u in de buurt
Bij Indigo bestaat een behandeling uit gemiddeld twaalf gesprekken met een hulpverlener. U krijgt inzicht in uw situatie en handvatten waarmee u vervolgens zelf verder kunt. Onze behandelaren helpen u bij uw eigen huisarts of in een gezondheidscentrum bij u in de buurt. Uw behandeling is persoonlijk, afgestemd op u en uw klachten: kortdurend als het kan en langer als het nodig is.

Cursussen & trainingen
Pak snel de draad van het dagelijkse leven weer op. Op advies van uw huisarts of behandelaar kunt u bij Indigo trainingen volgen hoe om te gaan met gedragsproblemen bij kinderen. 

Behandeling of cursus online aanvullen
Internet vult een behandeling of cursus goed aan. Bij indigo kunt u naast individuele gesprekken ook thuis aan de slag met online huiswerkopdrachten. Deze combinatie van face-to-face en online hulpverlening heet ‘blended hulp'. Hoe het precies werkt? Lees de brochure over ‘blended hulp'.