Familie en naasten

200x200-familie-naasten.png

Als uw familielid bij ons in behandeling is voor een psychische aandoening of verslavingsprobleem, heeft dit ingrijpende gevolgen voor uw familielid, maar ook voor u. Wij informeren u daarom over de symptomen, de gevolgen, de behandelmogelijkheden van uw familielid en hoe hiermee om te gaan.

Samen maken we het verschil

Wij vinden het belangrijk u goed te informeren over en te betrekken bij de behandeling. U kunt altijd met uw vragen bij onze behandelaren terecht. Het is bekend dat optimale betrokkenheid van familie* bijdraagt aan herstel van uw familielid.

Op uw beurt bent u ook een informatiebron voor onze behandelaren. U kent uw familielid, uw ervaringen zijn heel belangrijk. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de behandelaar goed samenwerkt met de familie. Zo draagt u samen bij aan het herstel van uw familielid.

*Met familie bedoelen wij nadrukkelijk eenieder die een directe relatie met de patiënt heeft. Dus alle naastbetrokkenen. Dit kan familie zijn (echtgenoten, partners, kinderen, etc.) maar ook goede vrienden, vrijwilligers of iemand die zich om andere redenen bij de patiënt betrokken voelt.

U kunt op ons rekenen

Indigo wil familie:

  • met respect, zorgvuldig en gastvrij bejegenen;
  • helder en duidelijk informeren over behandeling en begeleiding van hun naasten;
  • actief betrekken bij de behandeling van hun naasten;
  • ondersteuning bieden waar nodig.

Hier zetten we ons elke dag voor in. Omdat we graag rekening houden met uw belangen scherpen we op dit moment ons familiebeleid verder aan.

Aanvullende ondersteuning door Indigo:

We bieden graag zoveel mogelijk maatwerk. Daarom heeft Indigo via Parnassia Groep een aanvullend aanbod om u te informeren en/of te ondersteunen. U kunt indien nodig ook gebruikmaken van:

Webinar: Zorgen voor jou, zorgen voor mij

In het kader van de maand voor familie en naasten van half oktober tot half november kon u een webinar volgen op 17 oktober. Deze gaf informatie en praktische tips over omgaan met een familielid of naaste met psychische en/of verslavingsproblemen. De webinar is nog gratis terug te kijken. Vul uw registratiegegevens in en na aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Daarin staat hoe u als nog de uitzending kunt zien.

Instemming van uw naaste

Wij houden u graag op de hoogte van het verloop van de behandeling. Volgens de wet moet uw naaste hier wel mee instemmen. Het komt voor dat een patiënt (tijdelijk) geen contact wenst met de familie: ook dan heeft u recht op informatie. Als de patiënt (tijdelijk) geen contact wenst, spant de behandelaar zich in om het contact tussen familie en patiënt zodanig te herstellen dat familie geïnformeerd en betrokken blijft of wordt.

U heeft wel recht op algemene, niet persoonsgebonden informatie en ondersteuning van onze kant.