Happyles

Happyles is een programma ter bevordering van welbevinden en geluk en ter voorkoming van depressie bij jongeren. Deze les geven wij aan leerlingen op het voortgezet onderwijs of het MBO. In de les wordt stilgestaan bij hoe je geluk kan versterken. Geluk gaat samen met betere prestaties op school of het werk, een betere sociale kring, het doen van meer activiteiten en het hebben van meer energie.

Hoe?

We komen langs in de klas, bij voorkeur bij een mentor-les. Zo krijgt de mentor ook meer inzicht in het mentaal welbevinden van leerlingen.
De happyles bestaat uit de volgende vaste onderdelen:

 • Twee klassikale lessen over geluk, gevoelens en niet lekker in je vel zitten.
 • Een of twee computerlessen: theorie, oefeningen, tips en filmpjes.
 • Happylestest: een online vragenlijst over depressie, welbevinden, thuissituatie, middelengebruik en schoolverzuim.
 • Eindgesprek: 10-minutengesprek met de Happyles-trainer over hoe het met je gaat.

Wat gaan de jongeren leren?

In Happyles worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Vaardigheden in het oplossen van problemen.
 • Weten welke talenten je hebt.
 • Aan leuke dingen denken.
 • Iets nieuws ondernemen.
 • Iets aardigs doen voor een ander.
 • Niet-helpende gedachten ombuigen naar helpende gedachten.
 • Sociaal vaardig zijn.
 • Het belang van beweging.
 • Het vermogen om te genieten van alledaagse dingen.

Meer informatie

Happyles wordt begeleid door een getrainde zorgprofessional van Indigo Preventie. Wij houden geen dossier bij en bieden het programma aan op meerdere scholen. Happyles is erkend als ‘goed onderbouwd’ in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut.