Studenten Hogeschool Rotterdam maken veel gebruik van het GGZ spreekuur

Sinds half mei van dit jaar verzorgen wij een GGZ spreekuur op de vier hoofdlocaties van de Hogeschool Rotterdam. Wij ondersteunen de studenten in maximaal 5 gesprekken in het versterken van hun mentale gezondheid en adviseren voor verdere passende hulp indien nodig. De psychologen binnen dit spreekuur zitten verdeeld over de locaties en zien de studenten voornamelijk live. Hier is sterk de behoefte aan. De afgelopen maanden hebben al 79 unieke studenten gebruik gemaakt van het spreekuur, met een veelvoud aan gesprekken die gevoerd zijn.

Studenten worden volwassen, staan voor veel keuzes in hun leven en kunnen ook nog last hebben van ervaringen uit hun jeugd. Daarnaast heeft Covid-19 gezorgd voor verstoring van het normale leven. Niet raar dus dat studenten mentale klachten hebben waar de studie onder lijdt. In het spreekuur van de psychologen delen studenten laagdrempelig hun ervaringen, twijfels en vragen met een psycholoog die met ze meedenkt, ervaringen een plaats geeft en informatie geeft over eventuele oude diagnoses.

Sommige studenten weten al sinds de basisschool dat ze ADHD of ASS hebben en kregen daar ooit informatie over. Wat de diagnose betekent voor hun leven als volwassen student is echter nooit besproken en dat kan voor vragen zorgen. “Ik weet dat ik een diagnose heb maar wat dat precies betekent, geen idee.” De psychologen geven dan psycho-educatie en normaliseren ervaringen en klachten. Zo nodig helpen ze om een goede hulpvraag voor een behandelaar te formuleren. Andere studenten worden in hun opleiding geconfronteerd met weggestopte ervaringen uit het verleden en kijken opeens negatiever tegen hun opgroeien aan. De psychologen kunnen hierbij ook helpen.

Een derde groep studenten ontwikkelt psychische problemen die negatieve gevolgen hebben voor hun welzijn en studie. Deze groep studenten heeft vaak hulp nodig om de stap te maken naar huisarts en GGZ. De psychologen bespreken dan de klachten, geven hier een beeld van en bespreken met de student welke vragen en klachten relevant zijn voor andere hulpverleners. Daarbij helpen de psychologen ook om schaamte en stigma voor psychische problemen weg te nemen.

Vroegsignalering, normaliseren van de ervaringen van de student en verlagen van de drempel om hulp te zoeken, zijn belangrijke doelen van de hulpverlening door de psychologen.

Een aantal studenten merkt verhoogde stress in het managen van hun studie, de thuissituatie, privéleven en het voldoen aan de eigen verwachtingen. Dit verschilt van studenten die net starten tot studenten die opnieuw gaan afstuderen. We ondersteunen de studenten in het omgaan met hun stress. Soms is het op een rijtje zetten wat er speelt in de huidige situatie en hoe de student het wil al voldoende om wat meer lucht te ervaren. Soms is er meer ondersteuning nodig om de balans terug te vinden van ontspannen en inspannen. Bijvoorbeeld in de vorm van psycho-educatie, onderzoeken van hun gedachten, het zelfvertrouwen te vergroten of het tijdig leren herkennen van stresssignalen zodat deze eerder en adequaat worden aangepakt. Daarnaast worstelen een aantal studenten met eenzaamheid in de vorm van weinig sociale contacten of het gevoel de enige te zijn met psychische klachten. Het in gesprek gaan en ondersteunen naar de gewenste situatie brengt weer meer plezier en ontspanning bij de student en hoop voor een fijn verloop van hun studententijd.

Meer weten?

Benieuwd of wij ook iets voor jouw studenten kunnen betekenen? Neem contact op met Jeltje Kramer: j.kramer@indigorijnmond.nl  T 06 52568297