Aanpak Verleidingen ‘’Uit je schaduw’’ voor Rotterdamse kinderen

Het komt geregeld in het nieuws: jongeren in Rotterdam die met messen op straat lopen, anderen bedreigen of het nodig (denken te) hebben om zichzelf te verdedigen. Of, recent nog, zich laten inzetten als ‘’drugsrunners of uithalers“ in de haven van Rotterdam. Alles om snel geld en status te verkrijgen. In diverse gebieden in Rotterdam zijn er zelfs op de basisscholen incidenten geweest. 

Aanpak

In Rotterdam Noord zijn wij gestart met de zogenaamde Aanpak Verleidingen, waarbij kinderen met interactief theater van Soulshine Connection aan de slag gaan en voorlichting krijgen over de mogelijke gevolgen van het aangaan van verleidingen. Het gaat om verleidingen in de breedste zin; foto’s doorsturen in groepsapps/socials, een mes accepteren, pakketjes bezorgen voor geld. Daarbij pleiten we voor een samenwerking met lokale partners, zoals welzijn, wijkagenten en scholen. Met als doel om de pleinen in de wijk beter te bemannen en leuke activiteiten te organiseren, zodat er minder rondgehangen kan worden. Tevens is meer toezicht belangrijk in de wijk rondom veiligheid, gesprekken met ouders over opvoeding en wat verder nodig en mogelijk is.

Aan de slag in Beverwaard

Vanuit een subsidie van Actieplan Veilig Beverwaard voeren we dit najaar aan 9 groepen van basisschool RK de Regenboog Aanpak Verleidingen uit. In december 2021 hebben we dit ook al gedaan naar aanleiding van de fatale steekpartij in Beverwaard in augustus 2021 tussen kinderen wat veel impact had in de wijk en op de kinderen van de basisscholen in Beverwaard. Soulshine Connection verzorgt bij deze groepen het interactieve theater ‘’Uit je schaduw’’. Er wordt gebruik gemaakt van theater waarbij de kinderen actief betrokken worden in hoe zij om zouden (kunnen) gaan met bepaalde moeilijke situaties. Indigo Preventie geeft daarna voorlichting aan deze groepen over (sociale) weerbaarheid, opkomen voor jezelf en nee durven en leren zeggen tegen de verleidingen van de straat.  Een enorm mooie en waardevolle samenwerking, waarbij ook andere partners uit de wijk actief betrokken worden, zoals de wijkagent, gebiedsadviseur, jeugd en jongerenwerkers van de welzijnsorganisatie in de wijk.

Dit najaar zetten we ook in op het vastleggen op video van Aanpak Verleidingen zodat we het nog meer onder de aandacht brengen en hopelijk ook elders in de gebieden van Rotterdam kunnen uitvoeren. 

Interesse of meer weten over de mogelijkheden om deze aanpak ook op uw school te geven? Neem contact op met via preventie@indigorijnmond.nl.