Kinderen leren hoe ze met moeilijke (thuis)situaties om kunnen gaan

44% van de kinderen maken thuis iets ingrijpends mee wat van invloed is op hoe ze in de klas zitten. Het beïnvloed hun breinontwikkeling en leervermogen, emoties en gedrag en brede ontwikkeling*.  Voor kinderen uit groep 6,7 en 8 is er de lessenserie ‘Mijn familie en ik’ ontwikkeld, waarin we kinderen leren hoe ze met moeilijke (thuis)situaties omgaan door middel van speelse werkvormen. Door in elke les een verhaal te vertellen waarbij een kind iets lastigs mee maakt thuis, kunnen kinderen mogelijk situaties herkennen, en voelen ze zich minder alleen. Een voorbeeld is het verhaal van Levi. Zijn ouders zijn gescheiden en hij heeft sinds kort een nieuw (half)zusje. Hij vindt het lastig dat hij daardoor minder aandacht krijgt. In de les wordt vervolgens besproken hoe hij met zijn vader in gesprek kan gaan over wat hij lastig vindt.

De lessen bestaan uit twee keer een uur. Voor elke groep zijn er andere lessen en kunnen jaarlijks worden gegeven. Werkvormen zijn o.a.:

  • stellingen over familie
  • het maken van een mindmap over je associaties met familie
  • bedenken wie er dichtbij je staat (het maken van een sociogram)
  • hoe je met gevoelens om gaat, soms met een link naar familieleden en hun gevoelens
  • de kwaliteiten van elk kind

Kinderen hoeven niks te vertellen over wat zij thuis meemaken, maar dit mag wel. Dit kunnen ze aangeven in een werkboekje, zodat de juf of meester met hen in gesprek kan gaan.

Van tevoren vragen we de school om een brief te sturen naar ouders, omdat kinderen mogelijk met gevoelens van verdriet of boosheid naar huis komen. Verder is het belangrijk dat de eigen leerkracht en de intern begeleider of schoolmaatschappelijk werker aansluit.

Een intern begeleider geeft aan: ‘Het delen van ervaringen maar vooral de herkenning en erkenning van familiesituaties heeft veel losgemaakt bij leerlingen. Opmerkingen als ‘Ik ben dus niet de enige met gescheiden ouders’ of maanden later een vraag van een leerling wanneer de ‘Mijn familie en ik’ lessen weer op school worden gegeven. En leerlingen die na deze lessen graag 1 op 1 verder wilden praten over hun thuissituatie. Dit laat zien dat de behoefte om te praten over thuis heel belangrijk is.

*Zie ook.

Scholen in Rotterdam kunnen deze lessen kosteloos afnemen. Heb je interesse of wil je meer weten over de mogelijkheid van de lessen op school in jouw gemeente? Mail dan  preventie@indigorijnmond.nl