Suïcidepoging nazorg

Suïcide nazorg

Su%C3%AFcide+nazorgprogramma.jpg

Mensen die op de spoedeisende  hulp van een ziekenhuis in Den Haag en Rijnmond zijn geweest vanwege een suïcidepoging, worden aangemeld bij casemanagers van SUNA (Suïcide Nazorg) van Indigo Preventie. Als de betrokkene tenminste hiervoor toestemming geeft. Het doel is: laagdrempelige zorg op maat aanbieden en mensen (weer) naar zorg begeleiden.

Wat doen we?

Na de aanmelding volgt een 1e telefonisch contact en plannen we een kennismakingsgesprek. Daarna richt contact zich op:

  • nazorg en een vangnet bieden voordat hulpverlening is gestart
  • toeleiden naar passende zorg
  • mensen in zorg houden, als dit noodzakelijk is

Familie en vrienden erbij betrekken

Suïcidepogingen gaan vrijwel altijd gepaard met groot psychisch leed, voor de persoon zelf, voor families en vrienden, voor omstanders en instanties. Daarom betrekken we - waar mogelijk en gewenst – zoveel mogelijk naasten bij het nazorgprogramma.

Pilot suïcidepreventie - Sumona

In samenwerking met 113 en het netwerk Samen Minder Suïcide starten in 2022/2023 zes pilots in verschillende delen van het land die zullen gaan werken middels de Sumona-methodiek (suïcidepreventie). Lees hier meer over Sumona.

Meer informatie

In de factsheet SuNa voor volwassen (Haaglanden), lees je nog meer wat SuNa kan betekenen. En in de factsheet SuNa (Rijnmond) vind je meer over suïcide preventie specifiek in die regio. Vanwege het succes is SuNa inmiddels vast aanbod. Dus vanaf 2021 blijven we helpen.

Contact

Regio Rijnmond
suna@indigorijnmond.nl of 06 12 03 24 82.

Regio Haaglanden
suna@indigohaaglanden.nl of 06 22 09 01 90.