Suïcide nazorg bieden

Suïcide nazorg

Su%C3%AFcide+nazorgprogramma.jpg

Mensen die op de eerste hulp van Den Haag en Rijnmond zijn geweest in verband met een suïcidepoging, worden aangemeld bij casemanagers van het Suïcideprogramma Nazorgprogramma (SuNa). Dit programma wordt uitgevoerd door Indigo.

Het programma is bedoeld om op laagdrempelige wijze mensen (weer) in zorg te krijgen. Na aanmelding volgt snel een intake en een crisisregeling. Hierna wordt direct de behandeling gestart met als doel terugval te voorkomen.

Wat wij doen

  • nazorg en een vangnet bieden voordat hulpverlening is gestart
  • toeleiden naar passende zorg
  • mensen in zorg houden, als dit noodzakelijk is

Familie en vrienden erbij betrekken

Suïcidepogingen gaan vrijwel altijd gepaard met groot psychisch leed, voor de persoon zelf, voor families en vrienden, omstanders en instanties. Daarom worden familie, vrienden en naasten bij het nazorgprogramma betrokken. Op deze wijze realiseert Indigo een stabiele situatie voor de patiënt en familie.

 

(Regio Rijnmond) suna@indigorijnmond.nl Tel: 06-12032482