Wachttijden

Wachttijden

200x200+blije+vrouw.png

De wachttijden op onze website voldoen aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De wachttijden per diagnosegroep verschillen niet van elkaar en zijn niet afhankelijk van je verzekering of verzekeraar.

Meer informatie www.nza.nl

Wachttijden per locatie

Bekijk de wachttijden voor aanmelding en behandeling.

Dit zijn gemiddelde wachttijden, de wachttijd voor jou persoonlijk kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Als je bij een vestiging n.v.t. ziet, betekent het niet dat er geen wachttijd is. Wil je weten wat de wachttijd is, bel dan met 088 357 13 57.

Mogelijk snellere behandeling bij Indigo online

Uitsluitend als je verwezen bent voor een basis ggz-behandeling kun je kiezen voor een volledig digitale behandeling (met beeldbelcontact, e-mailcontact en online oefeningen). Daarvoor gelden momenteel geen wachttijden. Zo’n behandeling bieden wij via Indigo online. Deze wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Je hebt daarvoor wel een verwijzing nodig van jouw huisarts.

Uitleg wachttijden

De wachttijden zijn gemiddelde wachttijden, gebaseerd op hoe lang patiënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd voor jou persoonlijk kan dus afwijken. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. In de tabel kan ook de vermelding n.v.t. staan. Dit betekent niet dat er geen wachttijd is, maar dat er geen gemiddelde wachttijd berekend kon worden over de afgelopen twee maanden. De behandelaar of degene die het eerste gesprek met je voert kan uitleg geven over wachttijden.

We doen alles binnen onze mogelijkheden om de wachttijd voor jou te bekorten, zodat je snel kunt starten met de behandeling en herstel.

  • Aanmeldwachttijd (A): hoeveel weken wachten tussen aanmelding en intakegesprek. Dit verschilt per programma en locatie.
  • Behandelwachttijd (B): hoeveel weken wachten vanaf het eerste intakegesprek tot start van uw behandeling. Wij streven ernaar de start van uw behandeling te laten aansluiten op de intake.
  • Bij crisis geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met jou afgestemd wat nodig is .

Mogelijk snellere behandeling op andere locatie

Soms kun je sneller behandeld worden op een kleine afstand van je woonplaats of voorkeurslocatie. Vind jij de wachttijd te lang en wil je weten of behandeling op een van onze andere locaties mogelijk is? Bespreek dit dan met het team of  vestiging waarvoor je bent aangemeld.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat jij binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

www.kiezenindeggz.nl

Deze website toont wachttijden van zorgaanbieders in de ggz, dus ook van (onderdelen van) Parnassia Groep. Je vindt daar wachttijden van het overgrote deel van onze vestigingen. Door een technisch probleem ziet je bij enkele vestigingen staan ‘Deze aanbieder heeft geen wachttijden aangeleverd.’ Dit betekent niet dat er geen wachttijden zijn. Wil je van die vestigingen weten wat de wachttijd is, bel dan met 088 357 13 57.

www.kiezenindeggz.nl