Groepsaanbod BGGZ

Groepsaanbod BGGZ

Binnen de Basis GGZ behandeling van Indigo komt er steeds meer ruimte om behandeling in een groep/ training aan te bieden. De verschillende groepen/trainingen die Indigo Haaglanden aanbiedt zijn bewezen effectieve behandelingen voor veel voorkomende klachten. Deelnemen aan een groep betekent in de meeste gevallen een iets intensiever maar korter behandeltraject.

Deelname

De groepen of trainingen worden wekelijks gegeven door een of twee trainers. Je weet dus precies wanneer de groepsbehandeling wordt afgerond. Voor veel mensen is het deelnemen aan een groep best spannend. Meestal blijkt na de eerste bijeenkomst dat de spanning afneemt en zult u ervaren dat een groep ook steun en begrip kan geven. U bent niet de enige die met de klachten te kampen heeft. Uw groepsgenoten begrijpen dat vanuit hun eigen ervaring vaak heel goed. Daarnaast kunt u ook veel leren van de situaties die andere deelnemers in de groep inbrengen. U leert van uw eigen situatie maar u leert ook van de aanpak van uw groepsgenoten.

Groepsaanbod Indigo Haaglanden locatie Lijnbaan:

In de Put uit de Put

Heeft u depressieve klachten en wilt u in groepsverband leren om deze klachten te verminderen dan is de bewezen effectieve training, 'In de put, uit de put' iets voor u. Sinds kort wordt deze training binnen de Basis GGZ aangeboden als onderdeel van de behandeling. De training is opgezet voor volwassenen die hun somberheid willen overwinnen, inzicht willen krijgen en praktische vaardigheden willen leren om meer greep te krijgen op depressieve gevoelens. De training bestaat uit zes bijeenkomsten, waarbij onder andere de volgende praktische vaardigheden aan bod komen:

  1. meer plezierige activiteiten ondernemen
  2. stoppen met piekeren, positief leren denken
  3. het vergroten van sociale vaardigheden
  4. opkomen voor jezelf en omgaan met spanning

Naast deze vaardigheden biedt deze training de mogelijkheid om contact te hebben met lotgenoten, u leert dus ook van uw groepsgenoten hoe zij omgaan met hun klachten waardoor u kennis opdoet van verschillende mogelijkheden om met somberheid om te gaan.

Een maand na de laatste bijeenkomst is er een terugkombijeenkomst

Individuele gesprekken

Is er bij intake met u afgesproken dat u het traject Intensief gaat volgen, dan kunt u naast de groep ook 4 individuele gesprekken hebben met een van de trainers van de groep of een andere behandelaar.

Praktische informatie

De groep bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De groep vindt plaats op de Lijnbaan 4, naast het Medisch Centrum Haaglanden (Westeinde ziekenhuis). Je kunt je melden bij de receptie op de begane grond.

 

Om voldoende profijt te hebben van de training verwachten we dat u alle bijeenkomsten aanwezig bent. Mocht u in uitzonderlijke gevallen niet aanwezig kunnen zijn, dan verzoeken wij u dit tijdig door te geven. Dit[01] kan tijdens kantooruren op telefoonnummer 088-35 71 050.

Trainingsboek

Het trainingsboek voor de 6 trainingsbijeenkomsten wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt. Afspraken over opdrachten om thuis mee te oefenen, worden steeds besproken aan het eind van de bijeenkomst.

individuele gesprekken

Naast deelname aan de groep is het mogelijk om maximaal 4 individuele gesprekken met de trainer van de groep te hebben. Of met een andere behandelaar.

Aanmelden

De aanmelding gebeurt door uw behandelaar. Voor meer informatie over de dagen waarop de groep wordt gegeven, kunt u contact opnemen met de behandelaar van Indigo Haaglanden, telefoon 088-35 71 050.

Assertiviteitstraining

Wilt u assertiever worden ofwel beter voor u zelf leren opkomen? Dan kunt u de assertiviteitstraining volgen. Assertiviteit is afgeleid van het Engelse werkwoord “to assert”, wat zoiets betekent als “voor je rechten opkomen”. Assertief gedrag is dus gedrag waarmee je voor je rechten opkomt. Je loopt daarbij natuurlijk de kans een ander voor het hoofd te stoten; dit is echter nooit de bedoeling. We zeggen dus: assertief zijn is voor je mening opkomen, zonder daarbij een ander nodeloos te kwetsen. Het zal duidelijk zijn, dat als je “nee” zegt op een verzoek van iemand, je die ander teleur stelt. Dat doe je om je eigen grenzen aan te geven en niet om die ander met opzet dwars te zitten. Veel zal dus ook afhangen van de manier waarop je “nee” zegt. Bij assertiviteit geldt ook, dat het de toon is die de muziek maakt.

Praktische informatie

De groep bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De groep vindt plaats op de Lijnbaan 4 zijn, naast het Medisch Centrum Haaglanden (Westeinde ziekenhuis). Je kunt je melden bij de receptie op de begane grond.

 

Om voldoende profijt te hebben van de training verwachten dat u alle bijeenkomsten aanwezig bent. In uitzonderlijke gevallen mag u verzuimen. Dit moet wel tijdig worden doorgegeven. Dit kan tijdens kantooruren op telefoonnummer 088-35 71 050.

Trainingsboek

Het trainingsboek voor de 5 bijeenkomsten wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt. Afspraken die het huiswerk betreffen worden steeds besproken aan het eind van de bijeenkomst.

Individuele gesprekken

Naast deelname aan de groep is het onderhouden van contact met uw behandelaar van belang. Individuele vragen die niet over assertiviteit gaan, kunnen met uw behandelaar besproken worden.

Aanmelden

De aanmelding gebeurt door uw behandelaar. Voor meer informatie over de dagen waarop de groep wordt gegeven, kunt u contact opnemen met de behandelaar van Indigo Haaglanden, telefoon 088-35 71 050.

De onderzoeksgroep voor patiënten met angstklachten

Voor patiënten met angsklachten bieden we twee verschillende groepen die op dit moment gekoppeld zijn aan een wetenschappelijk onderzoek.

1 Cognitieve gedragstherapie

Bestaat uit twee onderdelen: gedragstherapie en cognitieve therapie. Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van gedrag. Hoe je handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe je je voelt. Mensen die angstig zijn, zijn vaak geneigd om bepaalde situaties te vermijden – heel begrijpelijk, want dit roept angst op. Maar op langer termijn kan dit ervoor zorgen dat je angst juist blijft. Hier werk je aan in gedragstherapie. Daarnaast bekijk je hoe je denkt over angstige situaties. Als je angstklachten hebt, kan het zijn dat je vaak uitgaat van het slechtste dat er kan gebeuren in een bepaalde situatie. Of misschien denk je negatief over jezelf en wat je (niet) kunt. Samen met de therapeuten en de groep onderzoek je of de manier van denken tijdens angstige situaties wel helemaal klopt. Als iemand bijvoorbeeld geneigd is om allerlei situaties negatief te beoordelen, zoekt je samen uit welke manier van denken beter past.

2 De autonomiegroep

Dit is een groepsbehandeling gericht op het vergroten van autonomie. Mensen met angstklachten hebben vaak ‘autonomieproblemen’: dit betekent dat je moeite hebt met handelen naar waar je eigenlijk behoefte aan hebt. Autonomieproblemen kunnen verschillende vormen hebben. Bij mensen met angstklachten is het vaak zo dat zij heel goed weten hoe het met de ander gaat en wat de ander nodig heeft, maar minder goed weten wat zij zelf willen. Dit maakt het bijvoorbeeld moeilijk om grenzen aan te geven, nee te zeggen, assertief te zijn en boosheid te uiten. Van autonomieproblemen is bekend dat ze een kwetsbaarheid vormen voor angst. Door aan je autonomie te werken, werk je eigenlijk met een ‘omweg’ aan je angstklachten.

Wetenschappelijk Onderzoek

Indigo doet in samenwerking met de Universiteit van Tilburg onderzoek naar de effecten van de behandelgroepen die hierboven zijn beschreven. Beide angstbehandelingen werken, maar het is nog niet duidelijk voor wie welke behandeling het beste werkt. Door dit onderzoek kan men in de toekomst beter inschatten welke behandeling het beste past bij welke persoon.

Interesse om mee te doen?

Wij zoeken nog mensen die bereid zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Heb jij interesse? Neem contact op met onderzoeker drs. Laura Kunst, of bespreek deelname met je intaker of behandelaar.

Contact

drs Laura Kunst | l.e.kunst@uvt.nl | T 013 466 8742

Praktische informatie

De groep bestaat uit 15 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De groep vindt plaats op de Lijnbaan 4, naast het Medisch Centrum Haaglanden (Westeinde ziekenhuis). Je kunt je melden bij de receptie op de begane grond.

Om voldoende profijt te hebben van de training verwachten we dat u alle bijeenkomsten aanwezig bent. Mocht u in uitzonderlijke gevallen niet aanwezig kunnen zijn, dan verzoeken wij u dit tijdig door te geven. Dit[09] kan tijdens kantooruren op telefoonnummer 088-35 71 050.

Trainingsboek

Het trainingsboek voor de bijeenkomsten wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt. Afspraken over opdrachten om thuis mee te oefenen, worden steeds besproken aan het eind van de bijeenkomst.

Deze groepsbehandeling is in plaats van een individueel behandeltraject.