Deelname van Indigo preventie aan team Huisartsen Consultatie Jeugdhulp

Het team Huisartsen Consultatie Jeugdhulp in regio Rijnmond is van start gegaan. Dit team bestaat uit jeugdhulppartners van Youz, MEE, Indigo, Enver en Yulius. Zij geven advies aan huisartsen en POH en denken mee over de juiste vorm van (preventieve) jeugdhulp aan kinderen met complexe problematiek en hun ouders. Dit draagt bij aan de vermindering van de wachttijden bij de jeugdhulpverleners en voorkomt een te late of onnodige doorverwijzing.

Samenwerking

Het team Huisartsen Consulatie Jeugdhulp werkt zo veel mogelijk ´normaliserend´ en zo min mogelijk medicaliserend. Door samen te werken wordt de deskundigheid vanuit verschillende specialismen nóg beter benut. De expertise van Enver ligt bij Jeugd & Opvoedhulp. MEE biedt zorg aan jongeren met een beperking. Indigo geeft mentale ondersteuning bij lichte tot matige psychische klachten. Youz en Yulius bieden jeugd GGZ.

Aanbod en werkwijze

Het aanbod van dit netwerkteam geeft, naast collegiaal advies en consultatie, de mogelijkheid tot casuïstiekbespreking en scholing op maat. Je kunt een advies en consult aanvragen via VIPLive, per mail en telefonisch. Heb je vragen of wil je meer informatie over dit project, neem dan contact op met Jaap van Vliet, tel: 06 52 57 78 98, email: j.vanvliet@youz.nl