In de cursus Mental Health First Aid (MHFA) leer je eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. De cursus is ontwikkeld in Australië en wordt al in 23 landen gegeven. In de cursus krijg je informatie over psychische problemen en er is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Ook leer je hoe je kunt handelen wanneer iemand in een crisis verkeert.

Waarom MHFA?

Psychische problemen komen heel vaak voor. Mensen die in hun omgeving hiermee te maken krijgen, weten meestal niet wat ze kunnen doen en hebben dikwijls te weinig kennis om hier goed mee om te kunnen gaan. Veel mensen met psychische problemen worden negatief bejegend en ervaren vooroordelen (stigma). Ook worden psychische klachten niet altijd snel herkend. De drempel voor het zoeken van hulp in de geestelijke gezondheidszorg is voor veel mensen hoog. Er wordt dan te laat naar de juiste vorm van hulp gezocht. MHFA kan helpen deze drempel te verlagen en passende hulp te vinden.

Voor wie is de MHFA-cursus bedoeld?

Iedereen kan de cursus volgen. Er worden geen specifieke eisen gesteld. De cursus is uitermate geschikt voor (semi-) professionals die in hun functie te maken kunnen krijgen met mensen met psychische problemen zonder dat zij hiervoor een zorgopleiding hebben gevolgd. Denk bijvoorbeeld aan leraren, sportschoolhouders of vrijwilligers in de wijk. Ook kan gedacht worden aan mensen die om andere redenen dichtbij mensen komen, zoals pakketbezorgers of andere koeriersdiensten. Door het volgen van de MHFA- cursus vergroot je je kennis en ontwikkel je vaardigheden om situaties te kunnen inschatten en op basis daarvan te handelen.

Cursus ‘eerste hulp bij psychische problemen’

  • je leert hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen
  • je ontvangt informatie over veelvoorkomende psychische aandoeningen
  • je leert hoe je in een crisissituatie kunt handelen
  • je leert hoe je de juiste hulpdiensten kunt alarmeren
  • je ontvangt na afronding van de cursus een certificaat

Inschrijven of training aanvragen

Individuele inschrijvingen verlopen via de website www.mhfa.nl.

Bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties kunnen trainingen aanvragen in heel Nederland door contact op te nemen met de landelijke organisatie MHFA.

Zoekt u een training in de regio's Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond, neem dan contact op met een van onze aanbieders in de regio.

Indigo Noord-Holland

(088) 357 11 00 | secretariaatindigo@indigonoordholland.nl | Angelique Huiberts

Indigo Haaglanden

(088) 357 10 60 | preventie@indigohaaglanden.nl | Ursula Dewkalie

Indigo Rijnmond

(088) 357 17 00 | preventie@indigorijnmond.nl | Jeltje Kramer

 

Indigo is onderdeel van Parnassia Groep.