Kosten hulp

Kosten hulp

200x200+blije+vrouw+3.png

Je zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg zolang het valt binnen de basis- of aanvullende verzekering en er een geldige verwijsbrief is. Indigo West heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

De basisverzekering vergoedt:

  • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater.

  • Basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject (online behandelingen).

  • Sinds 1-1-2022 vergoedt de zorgverzekeraar ook de inzet van tolken bij een behandeling in de GGZ.

Wijzigingen eigen risico 2022

Wijzigingen eigen risico sinds 2022

De zorgverzekeraar vergoedt jouw zorg. Per 1 januari 2022 is de manier van declareren en vergoeden veranderd. Als cliënt merk je daar ook iets van. De zorgverzekeraar krijgt van ons eerder en duidelijkere facturen die je direct kan inzien. En je behandeling telt élk jaar mee voor het eigen risico. Ook dat is nieuw voor de ggz. Je krijgt deze rekening eerder dan je gewend bent. Aan de behandeling zelf verandert niets. Je kan als cliënt nog steeds rekenen op de kwaliteit van zorg die je van ons gewend bent.
Deze veranderingen zijn bepaald door het Ministerie van VWS. Wij kunnen hier helaas niets aan veranderen. We willen je wel graag goed informeren. 

Lees verder Meer informatie op indigo.nl

kosten: training en cursus

Behandeling Basis GGZ

De zorg die Indigo aanbiedt zoals behandelingen en e-health valt onder de Basis GGZ. De Basis GGZ is er voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
  • online (zelf)hulp modules
  • een combinatie van gesprekken en online (zelf)hulp modules

Kosten en vergoeding behandelingen Basis GGZ

De behandelingen in de Basis GGZ maken deel uit van het basispakket van de eigen zorgverzekering. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden de kosten van de behandeling door de gemeente vergoed.

Voor zorg binnen de BGGZ geldt wel het eigen risico* van je zorgverzekering (vanaf 18 jaar).

Ook als je na een eerste gesprek besluit niet verder te gaan bij Indigo moeten de kosten met jouw eigen risico verrekend worden. Wil je meer weten over de vastgestelde tarieven die gelden, kijk dan op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en klik op 'Generalistische basis-ggz'.

Op de factuur staat alleen de naam en AGB-code van Parnassia Groep vermeld. De AGB-code is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Als je bij je eigen verzekeraar wilt nagaan of de zorg die wij leveren vergoed wordt, dan kun je je verzekeraar vragen of zij een overeenkomst hebben afgesloten met Parnassia Groep (voor Specialistische GGZ) of voor Indigo (voor Basis GGZ). Vermeld dan de AGB-code van Parnassia Groep.

Specialistische GGZ - factuur van Parnassia Groep - AGB-code: 06-290832
Basis Generalistische GGZ – factuur van Parnassia Groep en Indigo BV- AGB-code: 06-290832

Het verplicht eigen risico 2021

*Het verplicht en vrijwillig eigen risico geldt niet voor zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar. In 2021 is het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385 per jaar (net als vorig jaar). Ook voor 2022 is het eigen risico vastgesteld op € 385. Je kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. De maandelijkse premie voor de basisverzekering is dan wel lager, maar als je dan van zorg gebruik maakt, moet je eerst je hoger eigen risico betalen. Het resterende bedrag vergoedt de  zorgverzekering. Op de websites van de zorgverzekeraars staat helder omschreven voor welke zorg het eigen risico geldt.

Trainingen en cursussen

Indigo biedt trainingen en cursussen die helpen om ernstige psychische problemen en/of verslaving te voorkomen (geïndiceerde preventie). De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van deze trainingen en cursussen niet. Je kunt deze trainingen en cursussen op eigen kosten volgen. Of je neemt, tegen betaling, deel aan trainingen en cursussen van Indigo die huisartsen en gemeenten organiseren.

Contact opnemen

Wil je meer weten? Neem dan contact op met een Indigo-vestiging in jouw regio.