Kosten hulp

Kosten hulp

200x200+blije+vrouw+3.png

Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg mits het valt binnen de basis- of aanvullende verzekering en er een geldige verwijsbrief is. Indigo West heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

De basisverzekering vergoedt:

  • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater.
  • Basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject.

Behandeling Basis GGZ

De zorg die Indigo aanbiedt zoals behandelingen en e-health valt onder de Basis GGZ. De Basis GGZ is er voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
  • online (zelf)hulp modules
  • een combinatie van gesprekken en online (zelf)hulp modules

Kosten en vergoeding behandelingen Basis GGZ

De behandelingen in de Basis GGZ maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden de kosten van de behandeling door de gemeente vergoed.

Voor zorg binnen de BGGZ geldt wel het eigen risico* van uw zorgverzekering (vanaf 18 jaar).

Ook als u na een eerste gesprek besluit niet verder te gaan bij Indigo moeten de kosten met uw eigen risico verrekend worden. Wilt u meer weten over de vastgestelde tarieven die gelden, kijk dan op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit en klik op 'Generalistische basis-ggz'.

Op de factuur staat alleen de naam en AGB-code van de Parnassia Groep vermeld. De AGB code is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Indien u bij uw verzekeraar wilt nagaan of de zorg die wij leveren vergoed wordt, dan kunt u uw verzekeraar vragen of zij een overeenkomst hebben afgesloten met de Parnassia Groep (voor Specialistische GGZ) of voor Indigo (voor Basis GGZ). Vermeld hierbij de AGB-code van Parnassia Groep.

Specialistische GGZ - factuur van Parnassia Groep - AGB-code: 06-290832
Basis Generalistische GGZ – factuur van Parnassia Groep en Indigo BV- AGB-code: 06-290832

Het verplicht Eigen Risico 2018

* Het verplicht en vrijwillig eigen risico geldt niet voor zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar. In 2018 is het verplicht Eigen Risico vastgesteld op € 385,00 per jaar. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Uw maandelijkse premie voor de basisverzekering is dan lager, maar indien u van zorg gebruik maakt, zult u het door u gekozen Eigen Risico eerst moeten betalen. Op de websites van de meeste zorgverzekeraars staat helder omschreven voor welke zorg het Eigen Risico geldt.

Trainingen en cursussen

Indigo biedt trainingen en cursussen die helpen om ernstige psychische problemen en/of verslaving te voorkomen (geïndiceerde preventie). Sinds 1 januari 2014 is er iets veranderd. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van deze trainingen en cursussen niet meer. U kunt ervoor kiezen om zelf de trainingen en cursussen te betalen. Of u kunt deelnemen aan trainingen en cursussen van Indigo die huisartsen en gemeenten organiseren en betalen.

Contact opnemen

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een Indigo-vestiging in uw regio.