Patiëntenvertrouwenspersoon

Patiëntenvertrouwenspersoon

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) kan je helpen met een klacht over je behandeling. Hij helpt je zaken op een rijtje te zetten en zoekt samen met je naar de beste weg om de klacht op te lossen. Dit geldt voor alle patiënten die zorg ontvangen van ons. De pvp is niet in dienst van ons en kan dus volledig onafhankelijk werken. Hij komt op voor jouw belangen en staat altijd aan jouw kant.

De pvp maakt van jouw verzoek om hulp bij het oplossen van een klacht een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om jouw verzoek te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien, behalve de patiëntenvertrouwenspersoon en jijzelf. Meer informatie staat op de website van de Stichting PVP. Op hun website kan anoniem met een pvp gechat worden van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Helpdesk Stichting PVP

De Stichting PVP heeft ook een helpdesk voor patiënten die ambulant in behandeling zijn en vragen hebben of ondersteuning willen.
Telefoon: 0900-444 88 88
Mail: helpdesk@pvp.nl