‘Terug naar Normaal’: hoe pakken migrantenouderen hun leven weer op?

Migrantenouderen voelen zich in normale omstandigheden vaker eenzaam en ervaren vaker een slechtere gezondheid dan ouderen zonder migratieachtergrond. De coronacrisis lijkt deze achterstand in gezondheid vergroot te hebben. Dit is voor Indigo Preventie en Inclusia aanleiding geweest voor het project: Terug naar Normaal in gebieden Feijenoord en Delfshaven in Rotterdam. Samen met 20 vrijwilligers (sleutelpersonen) uit verschillende migrantengemeenschappen hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan het motiveren van ouderen met een licht-westerse migratieachtergrond, om lichamelijk en mentaal in beweging te komen.

Er zijn geen ‘post-corona’ cijfers, maar bekend is dat corona de migrantengemeenschappen en migrantenouderen hard heeft getroffen. Zij waren op verschillende terreinen extra kwetsbaar. Nu de coronapandemie onder controle lijkt te zijn en veel ouderen zijn gevaccineerd, gaat de maatschappij langzaamaan terug naar ‘normaal’. Maar terug naar normaal en het weer oppakken van het leven vraagt veel van deze migrantenouderen. Naast het overwinnen van de onzekerheid en angst en het verwerken van het verlies van dierbaren, dienen zij ook hun verslechterde lichamelijke situatie te hanteren en weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun omgeving.
De sleutelpersonen hebben een training van vier dagdelen gevolgd waarin ze geleerd hebben eenzaamheid, depressieve klachten, rouw etc. te herkennen, maar bovenal hoe ze ouderen kunnen motiveren om lichamelijk en mentaal in beweging te komen en angsten te overwinnen.

Vervolgens hebben deze sleutelpersonen circa 120 ouderen opgespoord, thuis opgezocht
en aansluitend ondersteund in een traject van 3 maanden. De aanpak was op maat, met onderdelen zoals:

  • individuele ondersteuning,
  • toeleiden naar groepsactiviteiten van een zelforganisatie en/of samen activiteiten in een Huis van de Wijk bezoeken,
  • en/of deelname aan een preventieve groepstraining: ‘Liever Bewegen Dan Moe’, ‘Gezond oud worden In Nederland’ of training ‘Omgaan met rouw en verlies’.

Om de aanpak te borgen én verder te verspreiden, hebben professionals de mogelijkheid gehad om een train-de-trainer te volgen van GOWIN: Gezond Oud Worden In Nederland of Liever bewegen dan Moe! Momenteel wordt de laatste training en train-de-trainer GO-WIN uitgevoerd.

De eerste projectresultaten die sleutelpersonen signaleren zijn:

“De ouderen voelen zich gehoord”

“Ze durven meer, zoals in contact te komen met de buitenwereld”

“Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen”

“Hun netwerk is groter geworden, ze hebben kennis gemaakt met Huis van de Wijk”

Onderstaand een aantal sleutelpersonen die zich hebben ingezet in het project Terug naar Normaal
 
Ook de sleutelpersonen hebben veel geleerd:

“Ik ben trots dat ik anderen heb kunnen helpen”

“Het heeft me kennis opgeleverd, geluk en voldoening dat ik iemand kan helpen”.

“Je kunt het loslaten als vrijwilliger, mensen hebben elkaar gevonden”.

Maar bovenal is er sprake geweest van bewustwording en kennismaking met een groep die ze niet zo goed kenden: “Mijn beeld van ouderen is gaan leven, ouderen was altijd een ‘ver van mij afstaand iets”.

De komende maanden wordt het project afgerond en komen de definitieve resultaten.

Geïnteresseerd om Terug naar Normaal ook in jouw gemeente uit te voeren?

Voor meer informatie: mail naar Maria Smedts, m.smedts@indigorijnmond.nl