Preventie met gezag

Preventie met gezag

Versterken van weerbaarheid van jonge kinderen in Rotterdam om te voorkomen dat ze verstrikt raken in de criminaliteit

Het programma Preventie met Gezag van Gemeente Rotterdam richt zich op het voorkomen dat jongeren terechtkomen en/of verstrikt raken in het web van ondermijnende criminaliteit. In bepaalde wijken van Rotterdam komen jongeren te vaak in aanraking met criminaliteit. Ook is er een stijging in gevallen van ernstige vormen van criminaliteit, zoals drugshandel, High Impact Crime (HIC), excessief geweld en wapenbezit dan voorheen gezien. Preventie met Gezag is erop gericht om het toekomstperspectief en de leefbaarheid van jongeren in deze gebieden te verbeteren, naast het tijdig grenzen stellen aan jongeren die crimineel gedrag laten zien. In Rotterdam worden er in de kwetsbare wijken van Charlois, Delfshaven, Feijenoord en IJsselmonde de meeste kansen gezien om met de inzet van Preventie met Gezag een positief verschil te maken. Daarom richt het programma zich nadrukkelijk op de wijken in deze gebieden.

Afgelopen december is er een aftrap geweest met alle partners betrokken bij dit programma. Dit was een mooi samenkomen, waarbij elkaar opzoeken en verbinding leggen de hoofdmoot vormde. Het liefst werken we zoveel mogelijk samen met lokale partners in de wijken, zoals basisscholen en welzijn. Alleen samen kunnen we hieraan werken.

Indigo Preventie is één van de partners en verzorgt extra inzet in de wijken die hierboven genoemd staan met de individuele interventie Alles Kidzzz (kinderen uit groep 5 tm 8 en jongeren 12-16) en de groepsinterventie Ik kies voor zelfcontrole (kinderen uit groep 5 tm 8). Via de hyperlink van de interventie, kunnen kinderen en jongeren worden aangemeld.

Zie hier de link naar het volledige uitvoeringsprogramma.