Klassikale ondersteuning op scholen

Ondersteuning op scholen

200x200+blije+meisjes.png

Om leerlingen goed te kunnen bijstaan, is het belangrijk dat je de signalen vroegtijdig herkent. Wij ondersteunen teamleden en management van scholen bij het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen van gedragsproblemen.

Indigo preventie maakt zich sterk voor kinderen in het onderwijs

Ons aanbod bestaat uit projecten op maat, training en coaching voor leerlingen, leerkrachten en begeleiding van de ouders.

Welke signalen herken ik?

 • een kind/leerling is druk en opstandig, luistert niet goed, maakt ruzie of pest andere kinderen;
 • een kind/leerling kan niet goed voor zichzelf opkomen en vindt het moeilijk om contact te leggen. Of samen te spelen met leeftijdgenoten;
 • een kind/leerling valt niet op in de klas, is de grijze muis. Je vraagt je soms af of de leerling eigenlijk wel op school was;
 • een kind/leerling vraagt veel bevestiging of hij/zij iets wel goed doet, doet uitspraken als "ik kan ook helemaal niks, het lukt me toch niet of niemand vindt me aardig." Misschien klaagt het kind ook wel regelmatig over buikpijn, hoofdpijn of slecht slapen;
 • een kind/leerling ziet er erg tegenop om naar de middelbare school te gaan. Ook kan het zijn dat de communicatie met de ouders niet goed verloopt.

Indigo preventie biedt de intern begeleider, zorgcoördinator, mentor en/of de leerkracht een helpende hand bij hun vragen over (de omgang met) leerlingen die psychische klachten hebben.

Contact opnemen

Wanneer je merkt dat je door bovengenoemde problematiek niet goed in staat bent om les te geven of als je, je zich zorgen maakt over bepaalde leerlingen, neem dan contact op met een vestiging in jouw regio om de mogelijkheden voor uw leerling(en) te bespreken.

Wij denken graag en vrijblijvend met je mee. Je kunt contact opnemen met onze informatieservice via 088-357 17 77 voor een persoonlijk gesprek.

Diverse projecten en activiteiten

Aanpak verleidingen

 • Klassenvoorlichting in Rijnmond: Hoe help je kinderen positief beïnvloeden om “nee” te zeggen? Initiatiefnemers en meelopers worden bestand tegen verleidingen in de breedste zin van het woord, zoals bij foto’s doorsturen in groepsapps of via social media, een mes accepteren of pakketjes bezorgen voor geld.

  Lees meer

Ik ben wie ik ben

 • Scholenproject in Rotterdam: hoe bouw je aan meer zelfvertrouwen en andere sociaal-emotionele vaardigheden bij kinderen met sociale achterstanden? Samen met het Centrum voor de Kunsten in Spijkenisse zijn kinderen en jongeren creatief aan de slag gegaan. Zo zorgen we voor meer ruimte voor ontwikkeling en zitten ze lekkerder in hun vel. 

  Lees meer

Mijn familie en ik

 • Voor de groepen 6, 7 en 8 is er een lessenserie ontwikkeld om kinderen te laten zien dat ze niet de enige zijn als ze thuis iets moeilijks mee maken of hebben meegemaakt. Ze leren hoe ze hiermee om kunnen gaan.

  Lees meer

Happylessen (Voortgezet Onderwijs en MBO klas 1 en 2)

Een klassikale interventie van 4 lessen ter bevordering van de mentale veerkracht bij jongeren. Door de lessen krijgen jongeren inzicht in factoren die van invloed zijn op het geluksgevoel en krijgen ze tips om meer grip op hun leven te krijgen. De jongeren vullen een vragenlijst (Happylestest) in met vragen over hun welbevinden en mogelijk aanwezige somberheidsgevoelens. Na de lessen voert de trainer op basis van de test een individueel gesprek met elke leerling. De trainer verwijst indien nodig door. 

Lees meer

Voorlichting over alcohol, drugs, gamen en internetgebruik

DrugsKompas is er voor jongeren (12-23 jaar) uit de regio Den Haag en Zoetermeer die vragen hebben over alcohol en/of andere drugs. Ook ouders, docenten en intermediairs kunnen voor vragen bij ons terecht.