Mentaal fit na Corona

Initiatief van - inleiding

Initiatief van

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam vindt de mentale gezondheid van haar inwoners belangrijk. En in het bijzonder voor en door jongeren en jongvolwassenen (voor hen heeft ze ook een speciale website ingericht). Met het oog op corona en verontrustend onderzoek heeft zij partijen gevraagd om mentaal ondersteuning te regelen voor specifiek deze doelgroep van 27 tot 35 jaar. Indigo preventie heeft hierop ingeschreven en voilà, die ideeën vindt je hier op de site terug. Meer op www.rotterdam.nl 

Indigo preventie

Indigo werkt al 13 jaar aan mentale hulp voor iedereen. Met (gratis) cursussen en voorlichting vanuit preventie, maar ook met praktijkondersteuning bij 600 huisartsen en gesprekken met psychologen. Zo helpt Indigo mensen weer grip op hun leven te krijgen. Optimistisch, kortdurend en van goede kwaliteit. Meer op www.indigowest.nl 

3 gratis hulplijnen voor jou!