Eerste hulp bij mentale gezondheid

Isabella van 17 uit 5 VWO meldt zich regelmatig ziek, omdat ze het anders niet trekt. "Ik heb elke dag klachten door stress, slecht slapen, de hele dag door hoofdpijn en soms heb ik paniekaanvallen tijdens lessen." En ze is niet de enige. Daarom biedt Indigo Preventie de cursus Mental Health First Aid Youth, waarin je als professional of vrijwilliger (bv leerkrachten, sporttrainers, jongerencoaches e.d.) leert hoe je eerste hulp aan jongeren kan bieden bij mentale problemen.

Vaker ziek door stress

Jeugdartsen trekken aan de bel: leerlingen melden zich vaker ziek door stress. Er is preventie en vroege signalering nodig. Vicevoorzitter Raquel Abrahams van de vereniging van Jeugdartsen (AJN Jeugdartsen Nederland) is het belangrijk dat stressklachten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd. "Hoe langer je wacht, hoe groter de kans is dat de stress-, angst- en depressieve gevoelens gaan ontsporen." Met als gevolg dat kinderen uiteindelijk gespecialiseerde hulp nodig hebben. "Wat vaak niet nodig was geweest als je er vroeg bij bent, bovendien zijn er in de specialistische zorg al enorme wachtlijsten", aldus Abrahams.

Wat kunnen leraren en andere professionals doen?

Het is belangrijk dat leraren goed contact hebben met de leerlingen en het gesprek aangaan als ze denken dat er mentale klachten spelen. Ook ouders hebben een signalerende rol en daarnaast moeten zij zich ervan bewust zijn dat zij (vaak onbewust) prestatiedruk op de jongeren leggen. MHFA Nederland biedt de cursus Mental Health First Aid Youth, speciaal voor mensen die veel in contact komen met jongeren. In deze wetenschappelijk onderbouwde cursus leer je hoe je eerste hulp aan jongeren kan bieden bij mentale problemen.

Onlangs heeft Indigo preventie 16 leerkrachten van het voortgezet onderwijs in Zwijndrecht getraind. Zij hebben vanaf de eerste bijeenkomst toegepast wat zij leerden in de cursus en zijn gesprekken aangegaan met (mentor)leerlingen waar zij zorgen over hadden. Zo fijn dat hun leerlingen zich daardoor door hun docent gezien voelen en dat alleen dat gesprek soms ook al voldoende is om uiteindelijk uitval of meer stress te voorkomen.

Praktijkvoorbeelden

Een concreet voorbeeld is een leerling die opeens minder actief was in de klas waar hij voorheen altijd wel een antwoord klaar had en sinds een paar weken sloffend door de gang te zien was met een ingetogen houding. Zijn mentor is met hem in gesprek gegaan, er speelde inderdaad wat. Hij voelde zich hierdoor gezien.

Een ander mooi voorbeeld was hoe op één school een zogenaamde escape room is waar je als leerling heen kunt als je je even niet prettig voelt, iemand van het zorgteam is daar altijd aanwezig. Een andere school wil dit voorbeeld gaan overnemen, zo leren scholen ook veel van elkaars werkwijze om mentale gezondheid te bevorderen.

Informatie?

Ben je geïnteresseerd in deze scholing en zou je deze graag voor jouw school of organisatie inkopen? Neem contact op via preventie@indigorijnmond.nl

Lees ook het ervaringsverhaal van Daphne, die de cursus MHFA volgde.