Zorg naar gemeenten

Zorg naar gemeenten

200x200+blije+man+2.png

De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor de wetgeving (wet langdurige zorg (Wlz), nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), participatiewet en nieuwe wet op de jeugdzorg) aan de gemeenten overgedragen.

Ondersteuning

De taken van de gemeente zijn uitgebreid met zorg aan langdurig zieken of ouderen, hulp bij het vinden van werk en jeugdhulp.

Deze overhevelingen van rijk naar gemeente zorgen voor veel veranderingen in gemeenten. Indigo ondersteunt hier graag bij. Wij hebben een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Indigo zet zich in om patiënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met deskundige hulp.

Onze focus ligt op herstel en ondersteuning in de leefomgeving van de burgers. Samen met jou bedenken wij oplossingen passend bij wat er speelt in jouw gemeente.

Contact opnemen

Parnassia Groep helpt gemeenten bij de uitvoering van ggz-taken. Onze accountmanagers voor gemeenten denken mee en dragen bij aan oplossingen. Neem gerust contact op voor een informatief gesprek via verkoop@parnassiagroep.nl.

Arbeidshulpverlening Indigo Rijnmond 

Welkom bij Indigo Arbeidshulpverlening in Rotterdam! We werken in opdracht van de gemeente Rotterdam om mensen te helpen bij werk en maatschappelijke ontwikkeling.

Dit betekent dat de jobcoach, activeringscoach, jongerencoach en ExIT-regisseur in dienst van de gemeente Rotterdam jou naar ons team kan verwijzen voor advies. Dit advies gaat over de belemmeringen die je ervaart op de arbeidsmarkt vanwege je psychische gezondheid. Ook geven we advies over welke stappen je kunt zetten om je verder te ontwikkelen. Ons doel is om werk of dagbesteding te zien als iets positiefs, als een soort vitamine voor je welzijn. We willen dat je kunt meedoen, gezien wordt en je eigen mogelijkheden zo goed mogelijk benut.

1. Aanmelding door coach naar arbeidshulpverlening
Als je merkt dat je mentale klachten hebt of veel stress ervaart die je belemmeren bij het vinden van werk of deelname aan de maatschappij, hoef je niet alleen te blijven. Je kunt de klachten bespreken met je coach. De coach kan je aanmelden bij ons voor een advies.

2. Het gesprek met een arbeidshulpverlener
Na je aanmelding krijg je een gesprek van ongeveer één uur met een arbeidshulpverlener. Dit kan een psycholoog of een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige zijn. Samen bespreken jullie je mentale klachten en hoe deze je dagelijks functioneren beïnvloeden.

3. Adviesrapportage voor je coach
Op basis van dit gesprek wordt een adviesrapportage opgesteld. Deze rapportage beschrijft je belastbaarheid en geeft aan hoe deze vergroot kan worden. Je krijgt de kans om dit rapport eerst zelf te lezen voordat het naar je coach wordt gestuurd.

Naast het bespreken van de mogelijkheden die er zijn met oog voor jouw mentale klachten, bieden we ook andere zorg op verzoek van de gemeente. Dit zijn:
  • Verdiepend Psychologische Onderzoek
  • Consultatie
  • Begeleidende, coachende en motiverende gespreksvoering

Lees ook het interview met Dennis Eichhorn en Agnes van Oosterhout. 

Contactgegevens Arbeidshulpverlening Indigo Rijnmond Dynamostraat 18 3083 AK Rotterdam 088-3571800 (teamondersteuner)