Zorg naar gemeenten

Zorg naar gemeenten

200x200+blije+man+2.png

De wetgeving (wet langdurige zorg (Wlz), nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), participatiewet en nieuwe wet op de jeugdzorg) draagt meer verantwoordelijkheden van de overheid naar gemeenten over.

Ondersteuning

De taken van de gemeente zijn uitgebreid met zorg aan langdurig zieken of ouderen, hulp bij het vinden naar werk en jeugdhulp.

Deze overhevelingen zorgen voor veel veranderingen in uw gemeente. Indigo ondersteunt u graag hierbij. Wij hebben een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Indigo zet zich in om patiënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met deskundige hulp.

Onze focus ligt op herstel en ondersteuning in de leefomgeving van uw burgers. Samen met u bedenken wij oplossingen passend bij wat er speelt in uw gemeente.

Contact opnemen

Parnassia Groep helpt gemeenten bij de uitvoering van ggz-taken. Samen met u bespreken onze accountmanagers voor gemeenten graag de oplossingen. Neemt u gerust contact op via verkoop@parnassiagroep.nl.