Zorg naar gemeenten

Zorg naar gemeenten

200x200+blije+man+2.png

De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor de wetgeving (wet langdurige zorg (Wlz), nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), participatiewet en nieuwe wet op de jeugdzorg) aan de gemeenten overgedragen.

Ondersteuning

De taken van de gemeente zijn uitgebreid met zorg aan langdurig zieken of ouderen, hulp bij het vinden van werk en jeugdhulp.

Deze overhevelingen van rijk naar gemeente zorgen voor veel veranderingen in gemeenten. Indigo ondersteunt hier graag bij. Wij hebben een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Indigo zet zich in om patiënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met deskundige hulp.

Onze focus ligt op herstel en ondersteuning in de leefomgeving van de burgers. Samen met jou bedenken wij oplossingen passend bij wat er speelt in jouw gemeente.

Contact opnemen

Parnassia Groep helpt gemeenten bij de uitvoering van ggz-taken. Onze accountmanagers voor gemeenten denken mee en dragen bij aan oplossingen. Neem gerust contact op voor een informatief gesprek via verkoop@parnassiagroep.nl.