Suïcidepreventie in Rotterdam Rijnmond

De noodzaak om suïcides en suïcidepogingen te voorkomen is evident. Immers, een suïcidepoging gaat vrijwel altijd gepaard met groot persoonlijk leed, voor persoon en omgeving. Ook de maatschappelijk impact is fors: in economische kosten maar ook in psychische belasting van hulpverleners. En de aantallen ‘liegen’ er niet om. De politie Rijnmond registreerde in 2021 bijna 900 suïcidepogingen. En dit is slecht het topje van de ijsberg. Slechts een klein percentage van de mensen wordt na een suïcidepoging behandeld op de spoedeisende hulp. De overige mensen komen niet in beeld, of de suïcidepoging wordt niet als zodanig herkend. Indigo preventie wil dit aanpakken en werkt sinds 4 jaar actief aan het voorkomen van suïcides met het SuNa programma.

In het SuNa programma werken we samen met de SEH afdelingen van de zes ziekenhuizen in Rijnmond om een recidief suïcidepoging te voorkomen. Het SuNa programma is veelbelovend: de resultaten uit de monitoring van de projectperiode 2019 -2020 laat zien: van de cliënten die door SuNa casemanagers werden begeleid, deed bijna 4% een recidief suïcidepoging, dit is fors lager dan de 18% die genoemd wordt in literatuur. Ondanks dat de groepen cliënten en de tijdsduur niet volledig vergelijkbaar zijn, beschouwen we dit als een voorzichtige indicatie van effect.

Ook op andere manieren werken we aan het voorkomen van suïcides. Sinds dit jaar werken we nog preventiever; we zetten in op het voorkomen van een (eerste) poging. Dat doen we o.a. met het project ‘Politie en GGZ: samen aan de slag met suïcidepreventie in de wijk!’ Tevens hebben we afgelopen juni 2022 samen met tal andere partijen (Politie, NS, Hogeschool Rotterdam, Codarts, 113 Zelfmoordpreventie, Mbo-scholen etc.) verkend hoe we suïcidepreventie kunnen oppakken en vormgeven in Rotterdam. Alle partijen onderschrijven het belang van suïcidepreventie en binnen alle organisaties zijn er initiatieven gericht op het voorkomen van suïcides. De komende tijd onderzoeken we hoe we deze initiatieven kunnen versterken of verbinden met bijvoorbeeld de Sumona aanpak.

Tot slot: 113 Zelfmoordpreventie voert in opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek uit naar nazorgprogramma’s bij suïcidepogingen. 113 Zelfmoordpreventie heeft gekozen om enkel het SuNa programma te onderzoeken vanwege het veelbelovende karakter van SuNa. Het onderzoek richt zich op haalbaarheid en kwaliteit van de SuNa casemanagement interventie. Indigo preventie Rijnmond is een van vier pilot regio’s van dit onderzoek.

Meer weten? Behoefte aan een workshop m.b.t. signaleren en bespreken van suïcidale gedachten en/of gedrag? Of samen met ons werken aan preventie van suïcide? Neem contact op met Maria Smedts m.smedts@indigorijnmond.nl