Veelgestelde vragen

Componence Asset List

Sinds 1 januari 2014 worden mensen met psychische klachten minder vaak doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hieronder kunt u lezen waar u voor welke problemen hulp kunt krijgen. 

De landelijke overheid gebruikt de volgende nieuwe indeling voor ggz-zorg: 

  • Huisartsenzorg en Praktijkondersteuner GGZ
  • Generalistische Basis GGZ 
  • Gespecialiseerde GGZ

Deze indeling is gebaseerd op hoe licht of ernstig de problemen zijn, wie de behandeling biedt en hoe de hulp wordt bekostigd. 

Huisartsenzorg en Praktijkondersteuner GGZ

Waarvoor? Lichte psychische klachten, zoals somberheid en gevoelens van stress.
Behandelaar Huisarts of een praktijkondersteuner GGZ.
Locatie In de huisartsenpraktijk.
Behandeling Meestal één of enkele gesprekken, soms aangevuld met hulp via internet. Mogelijk heeft u daarnaast medicijnen nodig.
Kosten De kosten van de behandeling worden vergoed door de zorgverzekering. Voor behandeling in de huisartsenpraktijk geldt geen eigen risico. 

Generalistische Basis GGZ

Waarvoor? Lichte tot matig ernstig psychische problemen.
Behandelaar Behandelaar ggz-hulpverlener, bijvoorbeeld een gz-psycholoog, een psychotherapeut of een verpleegkundig specialist. Dit kan een zelfstandig gevestigde hulpverlener zijn, maar ook iemand die bij een ggz-organisatie werkt.
Locatie Praktijk van de hulpverlener of een locatie van een ggz-organisatie.
Behandeling De behandeling bestaat uit maximaal 12 gesprekken, soms aangevuld met hulp via internet. Mogelijk heb je daarnaast medicijnen nodig.
Kosten Je behandeling valt onder de basisverzekering. Dat betekent dat de behandeling gewoon wordt vergoed, maar dat een eigen risico van toepassing is. 


Gespecialiseerde GGZ 

Waarvoor? Ernstige of complexe psychische aandoeningen.
Behandelaar Een deskundige of een team van deskundigen in de gespecialiseerde GGZ. Bijvoorbeeld een psychiater, psycholoog of psychotherapeut. Ook andere deskundigen, zoals verpleegkundigen of vaktherapeuten kunnen deel uitmaken van het behandelteam.
Locatie Meestal vindt behandeling plaats op de polikliniek. Je woont dan thuis (of elders) en komt voor de behandeling naar een locatie van Parnassia Groep. Een aantal patiënten wordt thuis behandeld. Soms is het noodzakelijk om je voor behandeling op te nemen in een kliniek.
Behandeling De behandeling bestaat meestal uit gesprekken en kan worden aangevuld met andere soorten therapie of hulp via internet. Mogelijk heb je daarnaast medicijnen nodig.
Kosten De behandeling valt onder de basisverzekering. Dat betekent dat de behandeling gewoon wordt vergoed, maar dat een eigen risico van toepassing is. 

Keurmerk Basis GGZ

Indigo heeft het keurmerk Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Het keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ.