Cursus

Componence Asset List

VIPPSD+%281%29.png

Voor ouders met een kind tussen de 1 en 6 jaar die de band tussen ouder en kind op een positieve manier willen versterken.

Wil je weten hoe je op een positieve manier kan omgaan met ongehoorzaamheid, driftbuien of boos gedrag? En hoe je als ouder zelfverzekerder in de opvoeding kan staan? De methode VIPP-SD kan hier een belangrijke rol in spelen. 

VIPP-SD (Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline) staat voor video interventie voor het promoten van positief opvoeden en sensitiviteit.

Bekijk de video

’Door de video interventie heb ik geleerd hoe ik op een positieve manier kan aansluiten bij het speelgedrag van mijn kind. Eerder nam ik het spel ongevraagd over wat leidde tot botsingen. Ik begrijp nu meer van zijn spelgedrag. Dit heeft een positief effect op de onderlinge sfeer waardoor we meer van elkaar kunnen genieten’. 

Via video-opnames richten wij ons eerst op hoe het kind zich gedraagt en wat hij/zij wil zeggen met het gedrag. Als jij je kind beter begrijpt, wordt het makkelijker om je kind positief op te voeden en op een duidelijke manier regels bij te brengen. Hierdoor verbetert de sfeer in huis en ook de band met je kind. Verder geven we informatie en tips over opvoeding en verschillende manieren van grenzen en regels stellen.

Beschikbare locaties en datums

Deze interventie wordt gefinancierd vanuit de gemeente Rotterdam en is bedoeld voor ouders die hier woonachtig zijn en/of werken (of hun kind hier naar school gaat). Deze interventie is WEL BESCHIKBAAR en start op ieder gewenst moment (in overleg). Neem contact op via de oranje button! Ook verwijzers kunnen ouders aanmelden.
  • Geen datums beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie

Duur
De training bestaat uit 7 huisbezoeken
Type
Training
Kosten
Deze training wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. Deelname is gratis.