Nieuws

Nieuws van Indigo

09 februari 2022

200x200+-+deskundigheidbevordering+nieuws.png

Naast trainingen en cursussen voor kind, jeugd, ouders en volwassenen bieden we nu ook trainingen aan voor (zorg)professionals. De trainingen geven je handvatten om met kinderen en jongeren die het mentaal zwaar hebben om te gaan. Ben jij zorg- en welzijnswerker, verwijzer, gemeenteambtenaar, schoolleider, leerkracht of intern begeleider? Bekijk dan onderstaande trainingen en workshops en meld je aan!  

Onderstaande trainingen bieden we kosteloos aan voor Rotterdamse professionals. Voor andere gemeenten bieden we de trainingen aan op offertebasis, zowel online als offline. Interesse? Neem dan contact op met Indigo Noord-Holland via preventie@indigonoordholland.nl of 088 357 11 00 en voor Indigo Preventie Haaglanden met preventie@indigohaaglanden.nl of 088 357 10 60

De trainingen 

  • Rouw en verlies
    Je krijgt handvatten hoe je binnen jouw school of team jeugdigen tot steun en betekenis kan zijn. Ook voorzien we scholen van advies voor het inzetten van een rouwprotocol. 

  • Zie jij kinderen van
    Kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving (KOPP/KOV) hebben twee tot drie keer meer kans om zelf psychische problemen te ontwikkelen. In deze deskundigheidsbevordering leer je over de beschermende en risicofactoren én krijg jij handvatten hoe jij het gesprek met ouders en/of kinderen kunt aangaan. 

  • Zie jij kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken
    In deze deskundigheidsbevordering gaan we met (onderwijs) professionals in gesprek over hoe er in hun organisatie gewerkt kan worden aan het versterken van sociaal emotionele vaardigheden bij jeugdigen. Je krijgt handvatten om kinderen met (lichte) angst klachten te ondersteunen en met betrekking tot boos/impulsief gedrag. Ook leer je welke signalen kinderen kunnen laten zien wanneer er sprake is van een stressvolle thuissituatie. 

Bekijk alle trainingen in onze flyer en deel deze ook met andere professionals!  

Meer informatie 

Heb je nog vragen over de trainingen of workshops of wil je je aanmelden? Neem dan contact op via preventie@indigorijnmond.nl of 088-3571700. Meer informatie over wat we voor professionals kunnen betekenen, lees je op de pagina Indigo als expert! Of abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.