Nieuws

Nieuws van Indigo

28 september 2022

Omgaan+psychische+problemen.jpg

Leven met een naaste met psychische problemen is lastig. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over de conflicten, schaamte en de eenzaamheid. Veel naasten weten niet meer hoe ze om kunnen gaan met moeilijke situaties en raken overbelast.

Deze familieleden kunnen baat hebben bij de cursus 'Psychische problemen in de familie'. De cursus is speciaal voor familieleden en anderen die nauw betrokken zijn bij de zorg van mensen met verschillende psychische problemen. Tijdens de cursus krijgen ze informatie over psychische problemen en leren ze praktische vaardigheden, en is er lotgenotencontact.

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur. Voorafgaand aan de cursus vindt een telefonisch kennismakingsgesprek plaats.

Thema’s die in de cursus aan bod komen zijn:

  • de invloed van psychische problemen op de relatie of het gezin
  • balans tussen draaglast en draagkracht
  • methoden om problemen op te lossen
  • communicatie en grenzen stellen;
  • zorgen voor zichzelf..

Waar en wanneer?

  • Start donderdag 13 oktober 2022  t/m 22 dec.  (27 okt geen bijeenkomst) 
  • Tijd: 19.00 – 21.00 uur
  • Locatie: Indigo preventie, Dynamostraat 18, 3083 AK Rotterdam

Let op

De cursus is alleen voor mensen die wonen in Rotterdam, de gemeente Rotterdam financiert de cursus. Er zijn voor deelnemers geen kosten aan de cursus verbonden.

Meer informatie:

Voor meer informatie en/of aanmelding: bel Indigo preventie: 088-3571700 of ga naar Psychische problemen in de familie | Indigo (indigowest.nl) en meld je aan.