Veranderingen Jeugdzorg - altijd passende hulp

Gedragsproblemen bij kinderen: wat zijn het? Elk kind vertoont weleens storend gedrag. Maar soms is er sprake van een gedragsprobleem. Indigo helpt, direct en dichtbij.

Vanaf januari 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij hebben afspraken met alle gemeenten waar wij gevestigd zijn. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden en de zorg wordt vergoed.

Voor ouders

Alle kinderen en jongeren die in 2014 zijn aangemeld of in behandeling waren bij Indigo ontvangen gewoon hulp in 2015. Nieuwe aanmeldingen lopen volgens de nieuwe Jeugdwet via de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of via de gemeente. Indigo heeft in de gemeenten waar wij gevestigd zijn contracten gesloten. Dit betekent dat wij altijd passende hulp bieden en dat deze hulp wordt vergoed.

Wilt u meer weten? De overheid heeft een speciale website over de gevolgen van de nieuwe Jeugdwet.

Voor verwijzers

Huisartsen en andere jeugdspecialisten kunnen kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen nog steeds direct naar ons verwijzen. Wij hebben met alle jeugdzorgregio's waar wij gevestigd zijn afspraken over bekostiging van de zorg. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden aan kinderen die in de desbetreffende regio's wonen.

Wat wel veranderd is dat u uw patiënten ook kunt verwijzen naar een (jeugd)wijkteam in uw gemeente. Binnen een jeugdwijkteam werken verschillende professionals met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg of in de jeugdhulpverlening. Voor meer informatie over wijkteams kunt u terecht bij uw gemeente.

Voor gemeenten

Wij helpen u graag bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor de jeugd ggz. Met onze verschillende specialismen helpen wij kinderen met psychische of psychiatrische problematiek binnen de kaders die u ontwikkelt. Vragen? Neem contact op met één van onze accountmanagers.