Nieuws

Nieuws van Indigo

06 april 2023

YMHFA+200.jpg

(Youth) Mental Health First Aid leidt je op om first responder te worden, waarbij je signalen van mogelijk psychische kwetsbaarheid leert te (h)erkennen en zodat je een verbindend gesprek aan kunt gaan als je zorgen hebt over iemand. Zodat je bewust(er) bekwaam wordt om met een leerling in de klas, een pupil in je voetbalteam, een jongere op straat, met je buurman- of vrouw of met een collega in gesprek te gaan.

Onlangs hebben Wil Vrencken en Anouk Sijbenga van Indigo Preventie een training Youth Mental Health First Aid gegeven aan leerkrachten in Zwijndrecht en ze zijn hierover geïnterviewd door MHFA Nederland. Anouk vertelt: “De docenten waren via de GGD Zuid Holland Zuid bij ons terecht gekomen. Ze waren heel gemotiveerd om mee te doen en stelden concrete vragen. Dat was heel tof. Ze vroegen bijvoorbeeld: ‘Kan ik dit ook toepassen bij het oudergesprek vanavond?’ Of: ‘Ik heb deze leerling al eerder gesproken, daarna lange tijd niet meer. Kan ik dit gebruiken om opnieuw het gesprek aan te gaan?’ De sfeer was heel open. Veel leerlingen worstelen in de huidige maatschappij met mentale problemen. Ze melden zich dan bijvoorbeeld vaker ziek, of ze zijn somber of angstig. Ik denk dat je als docent echt helpt voorkomen dat leerlingen uitvallen met mentale klachten als je er op tijd bij bent. En te leren het kind achter het gedrag te zien. En dat geldt ook voor anderen die veel contact hebben met jongeren zoals hun ouders, maar ook jongerenwerkers en sportinstructeurs.”

Meer hierover lezen? Klik dan hier.

Wil je dit ook op jouw school of werk? Mail dan naar preventie@indigorijnmond.nl.