Nieuws

Nieuws van Indigo

19 maart 2024

sumona.jpg

Donderdag 7 maart j.l. legden diverse medewerkers van directie Publieke Gezondheid, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een werkbezoek af aan Sumona in Den Haag. De nadruk in het programma lag op suïcidepreventie.

Aan de hand van strategische thema’s binnen de directie Publieke Gezondheid werden er op 7 maart j.l. verschillende werkbezoeken afgelegd. Zij gingen langs bij partners en veldpartijen zoals Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH), de lokale coalitie Kansrijke Start, het expertisecentrum euthanasie, ZonMw en Sumona Haaglanden. De nadruk van het programma en het werkbezoek lag op suïcidepreventie. Het doel was het uitwisselen van informatie en ideeën rondom suïcidepreventie. En het nader kennismaken met de Sumona methodiek.

Programma tijdens het werkbezoek

Gijs Jordaan, directeur Indigo, trapte af door te vertellen over de PG-brede aanpak rondom suïcidepreventie. Daarna gaf Diane Blommestijn, coördinator/casemanager Sumona Indigo Preventie en kwartiermaker Sumona bij 113 Zelfmoordpreventie, informatie over de Sumona methodiek. “Sumona heeft mij de handvatten geboden om om te gaan met mijn donkere gedachten en moeilijke periodes.”, aldus ervaringsdeskundige Patrick die aansluitend vertelde over zijn ervaring met Sumona en de ontvangen ondersteuning.

Regina van der Meer, onderzoeker bij de GGD, vertelde daarna over het Sumona onderzoek in Wassenaar. Tot slot sprak gastspreker Dr. Christien van der Linden, medewerker research & development acute zorg, over het belang van de ketenaanpak rondom suïcidepreventie aan de hand van suïcidecijfers en -onderzoek. De verschillen (en daardoor ook kansen) die er zijn in de bejegening en aanpak bij het SEH en Sumona, zette ze helder uiteen.  Aan het einde van het werkbezoek was er ruimte voor vragen en discussie.

Ervaringen

Diane Blommestijn: “We kijken terug op een positief werkbezoek waarin het ervaringsverhaal van Patrick veel indruk maakte. De medewerkers van directie Publieke Gezondheid waren enthousiast, stelden diverse verkennende vragen en toonden veel interesse in het onderwerp. De portefeuillehouder suïcidepreventie bij VWS en ik hebben contactgegevens uitgewisseld voor het maken van een vervolgafspraak voor een nadere kennismaking.”

Over Sumona

Sumona biedt brede ondersteuning aan mensen die kampen met suïcidale gedachten én aan mensen die een suïcidepoging hebben ondernomen. Sumona omvat drie pijlers, namelijk suïcidepreventie, monitoring en nazorg. De ondersteuning kan bestaan uit suïcidepreventie gesprekken, monitoringscontacten en/of een intensiever casemanagementtraject. Vorig jaar heeft team Sumona in Haaglanden aan 410 cliënten ondersteuning geboden. Dit betreft mensen van alle leeftijden. De verhouding tussen aanmeldingen van jongeren (<27jr) en volwassenen (28jr>) lag nagenoeg gelijk.

Vragen

Heb je vragen of wil je meer weten over Sumona in Haaglanden en/of het werkbezoek? Ga naar www.sumona.nl of neem contact op met Diane Blommestijn via d.blommestijn@indigohaaglanden.nl.