Nieuws

Nieuws van Indigo

10 april 2024

symposium200.jpg

Om de kennis over KOPP/KOV verder te verbreden organiseerden Anouk Sijbenga en Thea Steenbergen namens Youz en Indigo preventie, in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, weer een symposium. Op dinsdag 3 april vormde De Maaszaal van Hogeschool Rotterdam, onder deskundig dag voorzitterschap van Odair Innocencio, dankbaar decor voor lezing, reflectie, ontroering en wartaal van Willie.

In Nederland groeit 1 op de 4 kinderen (dat zijn ruim 900.000 kinderen) onder de 18 jaar op met een ouder met psychische kwetsbaarheid en/of een verslaving. De problematiek van de ouder(s) heeft vaak gevolgen voor het hele gezin en kinderen lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische- of verslavingsproblemen te ontwikkelen (KOPP/KOV). Vroeg detectie en -interventie van psychische problemen bij kinderen van cliënten is dan ook een van de speerpunten binnen Parnassia Groep. 

Met de kindcheck gaat de hulpverlener het gesprek aan met cliënten over de aanwezigheid van kinderen, de veiligheid en vraagstukken rond het ouderschap. Wanneer gezinsleden van cliënten of broertjes of zusjes psychische problemen hebben of risico lopen die te krijgen, kan een effectieve vroeg interventie worden uitgevoerd. Door er op tijd bij te zijn, kan worden voorkomen dat jonge mensen grote psychosociale problemen ontwikkelen en chronische patiënten worden. Daarmee doen we een forse bijdrage in het terugdringen van de zorgkosten.

Intieme opening

Het openingswoord van Geert Bruinen, beleidsadviseur jeugd van de Gemeente Rotterdam, onderstreepte direct de noodzaak van aandacht voor deze kwetsbare groep. Geert noemde zijn eigen worstelingen als kopp-kov kind: “Ik creëerde uiteindelijk mijn eigen overlevingsstrategie maar voelde me vaak alleen en onbegrepen.” Bruinen is blij met de 12 miljoen euro die door de Gemeente beschikbaar wordt gesteld om instanties te ondersteunen in hulp voor kopp-kov kinderen. “Houdt het onderwerp levendig en agendeer het met regelmaat”, aldus de beleidsadviseur. 

Namens het Trimbos Instituut vertelde Aniek de Lange over de risico’s die kopp-kov kinderen lopen om later zelf problemen te ontwikkelen en wat we er gezamenlijk aan kunnen doen om hun veerkracht en welzijn te vergroten.

Bokstherapie

Dorine van Namen, onderzoeker bij kenniscentrum zorginnovatie, houdt zich al drie jaar intensief bezig met onderzoek naar de gevolgen van verslaving voor naasten. Dorine: “Ik hoorde heel vaak in gesprekken terug dat de ruimte krijgen om over ervaringen te praten als helpend werd ervaren. Ook creatieve en sportieve uitingen ondersteunen in het omgaan met emoties. Het loont dus om verder te kijken dan traditionele hulpverlening en cognitieve gedragstherapie. Heel blij zijn we met een mooie subsidie die we onlangs als Hogeschool, samen met nog twee Hogescholen, zes boksscholen en ggz professionals hebben gekregen. We zijn druk bezig om hiermee boks-interventies op te zetten die eraan kunnen bijdragen dat jonge mensen hun emoties en grenzen beter leren kennen en aangeven.”

‘WiWa’ en Danny

Ollie Locadia, alias ‘Willie Wartaal’ (Jeugd van Tegenwoordig) en Danny Dijkhuizen, alias ‘Flinkie’, deelden een rauwe inkijk in hun jeugd. Locadia deed dit met fragmenten uit zijn toneelstuk ‘Moederdag’ waarmee hij momenteel langs Nederlandse theaters trekt. Op humoristische, soms sarcastische wijze vertelde hij over zijn leven met een aan crack verslaafde moeder en de gebeurtenissen van een jongen die, verstoken van een normale opvoeding of ouderlijke bijstand, met zijn jongere broertje opgroeit in een drugsbuurt. 

Danny Dijkhuizen, oprichter en directeur van kids4dreams, ontroerde alle aanwezigen met een indringend verhaal over hoe hij op 11-jarige leeftijd zijn moeder en zijn twee halfbroertjes verloor door huiselijk geweld. Danny benadrukte dat hij naast zijn tante en zijn pleegouders heel veel troost en steun vond bij ‘meester Taco’, zijn boegbeeld van het meesterschap.

‘KOPP OP’ en ‘KOPPKOVFESSIONS’

Ervaringsdeskundigen Lincey Lima (trainer Indigo preventie) en Annemijn Bodlaender (studente social work) sloten het symposium samen af met uitleg over Stichting ‘Kopp Op Rotterdam’. Dit initiatief verbindt Rotterdamse kopp-kov jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar in de vorm van wekelijkse, laagdrempelige bijeenkomsten. Het doel van samenzijn focust zich hierbij vooral op verbinding, zelfzorg en gezelligheid. In het verlengde van de Stichting is er nu ook podcast ‘KOPPKOVFESSIONS’ waarin jongeren met elkaar in gesprek gaan over ervaringen en inzichten. KOPPKOVFESSIONS | Podcast on Spotify 

Meer informatie vind je op de websites van Indigo en Youz:

Ouders, kind en jeugd | Indigo | Indigo (indigowest.nl)

KOPP/KOV | Youz