Nieuws

Nieuws van Indigo

16 juni 2022

KIES2.jpg

Voor kinderen van 8-12 jaar die de scheiding van ouders meemaken is er een lotgenotengroep. Kinderen delen ervaringen, vinden (h)erkenning en worden gesterkt in het omgaan met de veranderingen in de thuissituatie. Praten met andere kinderen ‘die het ook hebben meegemaakt’ biedt steun en helpt kinderen om beter om te gaan met de situatie en om de scheiding te verwerken

Voor kinderen is deze extra aandacht fijn. Ze hebben veelal te maken met heftige emoties en loyaliteit naar beide ouders. Sommige kinderen voelen zich schuldig, worden onzeker of ervaren andere uitdagingen op het gebied van gevoel en gedrag. Het is overigens niet belangrijk of deze kinderen nu wel of niet zichtbaar last hebben van de scheiding. Beiden hebben baat bij de spel- en praatgroep. 

Deelname is gratis en wordt mogelijk gemaakt door gemeente Rotterdam. De groep bestaat uit 8 bijeenkomsten van 5 kwartier. Vooraf vindt er een kennismakingsgesprek plaats.

Voorlichting voor ouders

Gemeente Rotterdam organiseert ook voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn. De bijeenkomsten zijn voor ouders (en professionals) om te luisteren en te zien hoe een kind een scheiding beleeft. De reacties van ouders en professionals zijn positief; ouders worden zich meer bewust, veranderen hun gedrag en raken gemotiveerd om te kijken wat er anders kan. Meer hierover op de website: www.ouderbijeenkomsten.nl en aanmelden kan via rotterdam@ouderbijeenkomsten.nl

Aanmelden voor de spel- en praatgroep voor kinderen, kan bij Indigo Preventie

E: preventie@indigorijnmond.nl
T: 088-3571700
W: https://www.indigowest.nl/cursussen