Nieuws

Nieuws van Indigo

26 september 2023

200x200-kopp-kvo-doe-praat-groep.jpg

2023-2024 noemen wij het schooljaar van KOPP/KOV. In Nederland is één op de vier kinderen onder de 18 jaar een KOPP/KOV (kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen) en per schoolklas gaat het om gemiddeld vijf kinderen. KOPP/KOV hebben twee tot drie keer meer kans om zelf psychische problemen te ontwikkelen. In Rotterdam is onderzocht dat het de op een-na-belangrijkste factor is voor risico op problematiek (van vroegtijdig schoolverlaten tot criminaliteit) op latere leeftijd. Indigo Preventie zet zich in voor deze kinderen.

Kijk op onze website voor alle interventies rond dit thema; denk bijvoorbeeld aan een kosteloze deskundigheidsbevordering voor een (school)team of een laagdrempelige training voor een kind. Gedurende dit schooljaar zetten we met enige regelmaat een interventie in de spotlight. 

Mijn familie en ik

We beginnen met de Mijn familie en ik-lessen. Voor de groepen 6, 7 en 8 is er een lessenserie ontwikkeld om kinderen elkaars gezinssituatie te leren kennen. Deze lessen kunnen bijvoorbeeld in de Gouden Weken of kort daarna worden ingezet voor een verbindend begin van het schooljaar.

Een intern begeleider geeft aan: "Het delen van ervaringen maar vooral de herkenning en erkenning van familiesituaties heeft veel losgemaakt bij leerlingen. Opmerkingen als ‘ik ben dus niet de enige met gescheiden ouders’ of maanden later een vraag van een leerling die vroeg of de mijn familie en ik lessen weer op school worden gegeven. En leerlingen die na deze lessen graag 1 op 1 verder wilden praten over hun thuissituatie. Dit laat zien dat de behoefte om te praten over 'je thuis' heel belangrijk is."

In de lessenserie leren de kinderen dat ze niet de enige zijn als ze thuis iets moeilijks mee maken of hebben meegemaakt. Kinderen hoeven niks te vertellen over wat zij thuis meemaken, maar dit mag wel. Dit kunnen ze aangeven in een werkboekje, zodat de juf of meester met hen in gesprek kan gaan. Zo wordt op een laagdrempelige manier geleerd hoe ze met uitdagingen thuis kunnen omgaan. 

Enthousiast? Kijk het introductiefilmpje Mijn familie en ik en meld klassen aan bij de kwartiermaker van jouw gebied! Deze lessen worden kosteloos aangeboden, er zijn nog enkele plekken voor het najaar!