Nieuws

Nieuws van Indigo

01 maart 2024

sumona.png

Sinds 1 maart 2024 gaat SuNa in de regio Rijnmond verder onder de naam Sumona. Met Sumona wil Indigo Preventie in de toekomst nog preventiever gaan werken en een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van suïcides. Met de naamsverandering sluit de regio Rijnmond aan bij het bovenregionale programma Sumona.

Sumona biedt ondersteuning aan mensen die kampen met suïcidale gedachten én aan mensen die een suïcidepoging hebben ondernomen. Sumona omvat drie pijlers: Suïcidepreventie/Psycho-educatie, Monitoring en Nazorg. De ondersteuning kan bestaan uit suïcidepreventie gesprekken, monitoringscontacten en/of een intensiever casemanagementtraject. 

Naam verandert, zorg blijft hetzelfde

De naam SuNa verandert, maar het zorgaanbod in Rijnmond blijft hetzelfde. Namelijk de toewijzing van een casemanager voor personen vanaf 18 jaar die een suïcidepoging hebben gedaan én hiervoor zijn behandeld op een SEH-afdeling. Door met deze cliënten laagdrempelig contact te hebben en van passende zorg te voorzien, werken we aan het voorkomen van een recidief suïcide(poging) én het tegengaan van ernstig lijden voor de cliënt en diens naasten.

Suïcidepreventie in Rijnmond door de jaren heen

Vanuit verschillende achtergronden (GGZ agoog, maatschappelijk werk en SPV) biedt het SuNa-team sinds 2018 casemanagement aan, met als doel de cliënt te ondersteunen naar passende zorg. Ook naasten worden betrokken bij dit traject. Voor hen is er elke twee maanden een informatieavond. 

Toekomst van suïcidepreventie in Rijnmond

In de toekomst hopen we naast nazorg ook de andere pijlers van Sumona, zoals preventie en monitoring, nog steviger neer te gaan zetten in Rijnmond. Want we willen in de toekomst nog preventiever gaan werken om suïcidepogingen te voorkomen. Dit ook in lijn met de landelijke politiek. Het Wetsvoorstel ‘Wet integrale suïcidepreventie’ wil het reeds ontwikkelde beleid vastleggen en zo het fundament rondom suïcidepreventie verstevigen. 

De eerste stappen tot de versteviging van het aanbod hebben we als Indigo Rijnmond al gezet. Zo werken we samen met het Ikazia ziekenhuis aan suïcidepreventie en sinds kort is er een pilot gestart met PsyQ waarin de Sumona casemanagers mensen met suïcidale gedachten een behandel-ondersteunende, preventieve module aanbiedt.

Trots op deze ontwikkeling!

“We zijn ontzettend trots op hoe ons team in Rijnmond in enkele jaren tijd SuNa heeft opgebouwd en geïmplementeerd, en nu de stap gaat maken naar Sumona. Deze mijlpaal hebben we 7 maart jl. dan ook feestelijk gevierd door middel van een toost met alcoholvrije champagne. We zijn ervan overtuigd dat de Sumona aanpak een belangrijke rol vervult en het verschil maakt in het voorkomen van suïcides en het bieden van de juiste nazorg aan mensen met suïcidale gedachten of een suïcidepoging hebben ondernomen”, aldus Maria Smedts, projectleider Sumona bij Indigo Rijnmond. 

Wil je meer weten?

Kijk op www.sumona.nl  of neem contact op via sumona@indigorijnmond.nl
Heb je vragen? Neem contact op met Maria Smedts, projectleider Sumona bij Indigo Rijnmond.