Nieuws

Nieuws van Indigo

24 november 2022

200+x+200+steuntje+in+de+rug.png

Wist je dat er naar schatting circa 500.000 Kinderen van Ouders met Psychische (en/of Verslavings-)Problemen (KOPP) in Nederland opgroeit? En wist je ook dat dit omgerekend gaat over 4 tot 5 kinderen in een schoolklas?

Juist voor deze kinderen organiseert Indigo Preventie de KletsKOPPen-groep voor kinderen van 8-12 jaar die opgroeien met een ouder(s) met Psychische (en/of Verslavings-) problematiek.

In 2023 starten we in Rotterdam 2 (gratis) groepen KletsKOPPen. Kinderen leren wat hun ouder heeft en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Door ervaringen uit te wisselen leren zij dat ze niet de enige zijn. Zij leren hoe ze kunnen praten over gevoelens en gedachten. Zij maken creatieve opdrachten, spelletjes, muziek of toneel.

Rotterdam-Noord

30 januari t/m 27 maart
15.30-17.00 uur
( ovv) CJG Eudokiaplein

Rotterdam-Zuid

2 februari t/m 30 maart
15.30-17.00 uur
Dynamostraat 18, Rotterdam

Aanmelden

 Aanmelden kan via een mailtje aan preventie@indigorijnmond.nl of een telefoontje naar: 088 - 357 17 00 of via onderstaande link.

Ouder(s)/verzorger(s) en kind zullen door onze trainers uitgenodigd worden voor een kennismakingsafspraak.