Nieuws

Nieuws van Indigo

15 maart 2022

200+x+200+Psysalon+%281%29.png

Maak jij je zorgen over een dierbare die naast psychische problemen ook een verslaving heeft? Ypsilon en Kompassie organiseren op maandag 21 maart speciaal voor deze doelgroep de Psysalon Middelengebruik. In dit gratis webinar vertellen onder andere preventiemedewerkers van Indigo Haaglanden meer over middelengebruik en hoe je hier als naaste mee omgaat. 

In de Psysalon Middelengebruik komen diverse vragen over het thema aan bod. Door het onderwerp van verschillende kanten te belichten kunnen naasten beter omgaan met hun dierbare die naast een psychische kwetsbaarheid ook middelen gebruikt.

Aanmelden Psysalon

Het webinar vindt plaats op 21 maart van 18:30 tot 19:30 via Microsoft Teams. Aanmelden kan door op de button hieronder te klikken. Al je vragen over het onderwerp kun je van tevoren mailen naar mantelzorg@kompassie.nl

Aanmelden 

Hulp voor kind en jeugd bij Indigo

Kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische- of verslavingsproblemen te ontwikkelen. Bij Indigo bieden we daarom diverse trainingen aan kinderen en jongeren die hiermee te maken hebben. Zo is er de KOPP / KOV Doe-Praat groep (8-12 jaar) en de KOPP / KOV Jongerengroep (12-16 en 16-23 jaar). 

Meer voor kind en jeugd  Het hele cursusaanbod 

Deskundigheidsbevordering voor professionals

Ook (zorg)professionals die werken met kinderen/jongeren wiens ouder psychische problemen en/of een verslaving heeft, kunnen bij ons terecht voor de deskundigheidsbevordering: Zie jij kinderen van?. Je leert onder andere over de beschermende- en risicofactoren en krijgt handvatten hoe jij het gesprek met ouders en/of kinderen kunt aangaan. 

Meer voor professionals