Nieuws

Nieuws van Indigo

08 juli 2019

kopp+%282%29.png

Op dinsdag 2 juli heeft Indigo Preventie samen met Youz en de Hogeschool Rotterdam een symposium georganiseerd rondom het thema KOPP/KOV.

KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen. KOV staat voor kinderen van ouders met verslavingsproblemen.

In elke klas zijn er zo’n 5 a 6 kinderen die een KOPP/KOV kind zijn, om er maar een labeltje aan te hangen. Dat maakt ze niet per se zielig, omdat zij zich vaak ook goed kunnen redden, maar de wetenschap leert ons wel dat zij een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van psychische problemen. In een analyse die de gemeente Rotterdam heeft laten maken door allerlei onderzoekers, staat ouderlijke psychopathologie op nummer 2 in een ranking van meest invloedrijke factoren op latere problemen. Dus dat betekent dat er aandacht voor deze kinderen moet zijn.

Dinsdag gaven ervaringsdeskundigen variërend van leeftijd van 18 tot 60+ dit ook aan. Zij hadden graag domweg gezien willen worden. Het ging vaak over hun ouders en hoe zij eraan toe waren, maar er werd weinig gevraagd hoe het met hen ging. Zij hadden behoefte aan erkenning.

Enkele uitspraken van aanwezigen:
- Leerzaam om inzicht te krijgen hoe jeugd het ervaart + “refresh”; luisteren=nodig, oplossen =minder pre
- Erken de realiteit! Focus op het kind!
- Zeer belangrijk onderwerp! Zal dit meer gaan uitdragen in het onderwijs!
- Goed idee van een ervaringsdeskundige om kringgesprekken op school te ‘organiseren’

Alle zorgprofessionals hebben na afloop een gesprekskaartje gekregen met wensen en tips die we graag willen delen:

Wat KOPP-KOV kinderen wensen:
• Dat betrokken volwassenen alert zijn op hun signalen en helpen de kinderen te ontlasten in de zorg voor de ouder.
• Dat ze weten dat ze niet de enige zijn en contact met lotgenoten hebben.
• Dat ze een goede relatie met vrienden en familie hebben die hen helpt om zich normaal en verbonden te voelen en ze hun thuissituatie mogen bespreken.

Tips om het gesprek met ouders aan te gaan:
• Hoe gaat het thuis? Hoe ervaar je het ouderschap?
• Vertel eens iets over je kind (karakter, hobby’s, school, foto).
• Hoe kun je met je problemen een goede ouder voor je kind zijn? Wanneer doe je het goed genoeg?
• Wat zijn de effecten van jouw situatie op de interactie met je kind?
• Hoe kan ik je ondersteunen bij het goed genoeg ouderschap?
• Hoe kunnen mensen in jouw omgeving je steunen

Heb je vragen over bovenstaande, mail dan naar preventie@indigorijnmond.nl.