Nieuws

Nieuws van Indigo

11 maart 2024

happy+les+200.jpg

Leerlingen mentaal veerkrachtiger maken is een ambitie die veel scholen delen. Maar hoe pak je dat aan? Met de Happyles van Indigo Preventie ga je er concreet in de klas mee aan de slag. Voor Rotterdamse scholen en leerlingen is deze interventie gratis beschikbaar. Vestigingsdirecteur Mischa Kuster van Melanchton Mavo Schiebroek deelt zijn positieve ervaringen met dit programma in het volgende bericht.
 

Happyles is een klassikale interventie ter bevordering van welbevinden en geluk en ter preventie van depressieklachten bij jongeren. De trainer komt vier keer in de (mentor)les voor een klassikale bijeenkomst. De eerste les is een introductie op het thema mentaal welbevinden, de tweede les gaat over stress, de derde en vierde les gaan over de invloed van denken, voelen en doen op elkaar. Daarnaast gaat de trainer met iedere leerling in gesprek over ervaringen op school, thuis, werk en mentaal welbevinden. Zo kan gesignaleerd worden hoe het met de leerling gaat, een soort mentorgesprek+. Zie ook dit filmpje gemaakt door Indigo Preventie.  

Vestigingsdirecteur Mischa Kuster van Melanchton Mavo Schiebroek: “Happyles is onderdeel van de mentormiddag. De mentor is tijdens de lessen op de achtergrond aanwezig en denkt mee over wat past bij de groep. De mentoren zien de meerwaarde in van de happylessen. Zo’n programma is heel wenselijk omdat je niet altijd weet wat er onder jouw leerlingen gaande is. Het is fijn dat een derde partij als Indigo Preventie een algemeen programma doorloopt en vervolgens terugkoppelt welke leerlingen opvallen. Als we hun lijst vergelijken met onze lijst, zie je dat 90% van de leerlingen overeenkomt. Zo kunnen wij nagaan of we alle leerlingen in beeld hebben die iets extra’s nodig hebben.”

Meer informatie?

Heb je interesse in Happyles of andere trainingen van Indigo Preventie op het gebied van mentale gezondheid? Neem dan contact op met Carline Tas via 06-10612945, c.tas@indigorijnmond.nl. Ze denkt graag mee over de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het goed aansluit op jouw school. Indigo geeft ook deskundigheidsbevorderingstrainingen voor onderwijsprofessionals, zo is een integrale aanpak mogelijk. Voor meer informatie over Happyles: https://www.indigowest.nl/over-indigo/preventie/projecten/happyles