Nieuws

Nieuws van Indigo

20 augustus 2018

200x200+blije+vrouw+3.png

Durft u uit angst of schaamte geen professionele hulp te zoeken voor uw psychische klachten of verslaving? Indigo helpt gratis, anoniem en professioneel.

Onze ervaren zorgprofessionals bieden gratis en anoniem online behandelingen voor angst- , paniek- en depressieve klachten. Het Zorginstituut Nederland heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor deze behandeling en begeleiding. Als u tijdig hulp zoekt, voorkomt u ergere klachten. Let op: heeft u met spoed hulp nodig, dan is deze vorm van behandeling niet geschikt. Wij raden u dan aan om contact op te nemen met uw huisarts.