Nieuws

Nieuws van Indigo

09 januari 2023

Puberteit+en+ik.jpg

2022 was een jaar waarin veel onthullingen werden gedaan rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag. De prevalentie van seksueel geweld blijkt significant hoger naarmate kinderen ouder zijn. Vooral in de late puberleeftijd krijgen jongeren veel te maken met seksueel geweld, seksueel overschrijdend gedrag en intimidatie (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2022). 

Kinderen op tijd aanleren hoe zij nee kunnen zeggen als zij iets niet willen, is belangrijk. Scholen zijn wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige schoolomgeving. Veiligheid is bovendien een noodzakelijke voorwaarde voor goed kunnen leren en werken. Daarnaast is respect voor seksualiteit en seksuele diversiteit vastgelegd in de kerndoelen en daarmee voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs een verplicht onderdeel van het curriculum. Maar we weten ook dat dit soms moeilijke materie is voor scholen. Wij kunnen hierbij helpen.

Interventie Puberteit en Ik

Bij de interventie Puberteit en Ik volgen jongens en meiden in aparte groepen een training van 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Hier wordt bewust voor gekozen om zo meer veiligheid en openheid te creëren om de vragen die er leven te kunnen bespreken. Meiden spelen ook het spel Girls Talk en jongens het spel Boys R Us. Tijdens de training staat er een ideeënbox in de klas. Hier kan anoniem een briefje in worden gestopt met een vraag of suggestie. We proberen maatwerk te leveren zodat kinderen voorbereid worden op belangrijke thema’s en onderwerpen. Er wordt bespreekbaar gemaakt wat gezonde keuzes zijn ten aanzien van zichzelf én de ander.

Modules die o.a. aan bod kunnen komen:

Wensen & grenzen: Hoe wil ik gezien en benaderd worden? Wat zijn mijn grenzen en hoe houd ik rekening met de grenzen van een ander?

Puberteit: Wat gebeurt er in het lichaam van een puber? Hoe werkt bijvoorbeeld de menstruatie en hoe werken tampons/maandverband?

Vriendschap& verliefdheid: Hoe maak en onderhoud ik vriendschap? Wanneer ben je nou verliefd en wat kun je dan doen?

Social media/online gedrag: Welke invloed heeft social media en hoe ga je ermee om?

Diversiteit in Seksualiteit: O.a. bespreekbaar maken van LHBTI+ en wat betekenen deze letters eigenlijk? Voortplanting; hoe werkt dit?

Modules

De training is ook te verdelen in diverse modules, die los van elkaar ingezet kunnen worden als lessen van 1,5 uur. Wensen en grenzen kan bijvoorbeeld als 1 module worden gegeven.

Quotes

"Wat ik leuk vond om te merken is dat kinderen zich na de eerste "giebelmomenten" open durfden te stellen en met goede vragen kwamen. Nog een voordeel van de training is dat er wordt gewerkt met materialen die kinderen aanspreken." (intern begeleider)

"Bij mij thuis hebben we het niet veel over dit soort onderwerpen, mijn ouders vinden het best ongemakkelijk. Ik wist nooit hoe maandverband werkte en dat je zo veel soorten had! Nu weet ik ook dat er andere producten bestaan en hoe je die moet gebruiken. Ik durf nu makkelijker om dingen zoals deze te vragen als het nodig is." (oud-deelnemer)

"Ik wist niet wat transgender betekende maar nu wel. Kunnen transgender mensen een baarmoeder krijgen, net zoals een transplantatie van een orgaan? Dat zou echt vet zijn! Verder heb ik echt wel geleerd hoe verschillend iedereen kan zijn, dat is oké." (andere oud-deelnemer)

Wil je nog meer geïnspireerd raken? Kijk dan het filmpje op deze site Puberteit en ik | preventie expert | Indigo (indigowest.nl)