Nieuws

Nieuws van Indigo

15 maart 2024

omgaan+met+stress200.jpg

Mensen die verzekerd zijn met het VGZ Rotterdampakket, kunnen gebruik maken van een preventiebudget. Dit budget is in zetten om gratis de cursus Omgaan met stress te volgen van Indigo Preventie.

Waarom is de cursus Omgaan met stress belangrijk?

Veel mensen die het financieel niet breed hebben, geen werk hebben en/of in een activeringstraject zitten, hebben te maken met stress. We weten het allemaal: stress is niet verkeerd, maar als de stress lang aanhoudt en chronisch wordt heeft stress vervelende gevolgen. Het vergroot de kans op hart en vaatziekten, diabetes en depressie én heeft een ongunstig effect op de leefstijl. Daarnaast beïnvloedt chronische stress de cognitieve vermogens en vaardigheden om met problemen om te gaan.

Genoeg redenen om stress aan te pakken! En dat is wat Indigo Preventie doet met de cursus Omgaan met stress voor mensen die verzekerd zijn met een Rotterdampakket.

Binnenkort (juli en september) starten we twee ‘open’ cursussen: in Rotterdam Noord en in Rotterdam Zuid. Aan een cursus nemen minimaal 8 mensen met een VGZ Rotterdam pakket deel.

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Stress: gezonde versus ongezonde stress, gevolgen langdurige stress, draagkracht versus draaglast
  • Coping en hoe de draagkracht te vergroten
  • Cognitieve aspecten: denkpatronen, realistische en onrealistische gedachten
  • Ontspanning
  • Maken van een persoonlijk stressplan

Wat leren de mensen in de cursus?

De cursus heeft tot doel dat deelnemers:     

     1.   de signalen en de stressveroorzakers herkennen;

     2.   zich bewust worden en inzicht krijgen hoe gedachten leiden tot het wel/niet ervaren van stress en stresshantering;

     3.   oefenen met gedragsalternatieven zoals ontspannen, realistisch denken.

Weet je niet of mensen een VGZ Rotterdampakket hebben?

Stel dan de vraag of iemand een eigen risico heeft van €50,-? Zo ja, dan heeft men het VGZ Rotterdampakket.

Meer weten?

Meer weten? Neem contact op met m.smedts@indigoriijnmond.nl. Mensen aanmelden voor een cursus? Mail dan naar preventie@indigorijnmond.nl of bel 088-357 1700