Nieuws

Nieuws van Indigo

20 juli 2020

regulier-gowin.png

Eenzaamheid onder migrantenouderen? Het komt veel voor. Daarom hebben Indigo preventie Rijnmond, Avant Sanare en de GGD Rotterdam al jaren geleden de handen ineen geslagen om hiertegen iets te doen. Samen zijn we op zoek gegaan naar een passende methode om migrantenouderen te ondersteunen en de eenzaamheid aan te pakken. En dat wordt opgemerkt! Movisie, hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, vindt onze oplossing veelbelovend!

In eerste instantie kwam de evidence based groepscursus GRIP & GLANS in beeld. Deze leek goed aan te sluiten bij de behoefte en het doel. Deze groepscursus leert vrouwen vanaf 50 jaar hoe zij actief hun eigen welbevinden kunnen verbeteren en meer grip op hun leven krijgen. Deze groepscursus is echter niet specifiek voor migrantenouderen. Daarom is deze cursus doorontwikkeld.

Oplossing: GO-WIN

Indigo heeft de cursus Grip & Glans verder aangepast en geschikt gemaakt voor zowel mannen als vrouwen én voor alle migrantengroepen. Dit deed ze samen met de migrantenouderen zelf. Zo ontstond de cursus: GO-WIN; wat staat voor Gezond Ouder Worden in Nederland. In 2019 zijn er circa 20 cursussen verzorgd.

Voordelen

Deelnemers leren in de cursus zelfmanagementvaardigheden. Hierdoor wordt hun welzijn vergroot. Ze staan daardoor positiever in het leven, ervaren meer regie over het leven en zijn minder eenzaam. Het persoonlijke welbevinden loopt als een rode draad door de cursus. GO-WIN is bedoeld voor 50-plussers die in Nederland wonen en een migratieachtergrond hebben.

Deelnemer aan de GO-WIN-cursus: “Op deze training ben ik gaan nadenken over dingen die mij kunnen overkomen, zoals ziek worden en afhankelijk zijn van een ander. En hoe ik me hierop kan voorbereiden.”

Trainers over de GO-WIN-cursus: “Praten over oud worden in Nederland en mogelijk remigratie (terugkeer naar land van herkomst om daar oud te worden) levert veel inzichten op: één deelnemer heeft inmiddels een nieuwe huurwoning, anderen zijn actief met het herstellen van oude contacten en weer anderen hebben gesprekken met hun kinderen over het oud worden en de zorgen. Ook zijn er deelnemers die hun sociale contacten willen uitbreiden; zij gaan bijvoorbeeld in hun eigen buurt(huis) een naaicursus volgen.”

Praktisch

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur én een terugkombijeenkomst van 2 uur na 6 weken. Een preventiedeskundige van Indigo verzorgt de cursus, samen met een contactpersoon uit de migrantengemeenschap.

Lof van Movisie

Movisie over de methodiek van GO-WIN:

  • Het voorziet in een hiaat in de interventies voor migrantenouderen; er was niets voor deze doelgroep;
  • het is gebaseerd op een bestaande evidence based interventie (Grip & Glans) en heeft de werkzame bestanddelen zoveel mogelijk behouden;
  • de onderzoeksresultaten zijn veelbelovend.

GO-WIN komt in de landelijke database van MOVISIE beschikbaar, zodat de methodiek breed gebruikt kan worden. Indigo preventie Rijnmond, kan desgewenst een Train de trainer traject verzorgen.

Meer informatie of aanmelden

Neem bij interesse of als je wilt aanmelden voor een GO-WIN cursus via de knop onderaan ‘contact met ons op’. In regio Rotterdam vindt de cursus na de zomer nog 2x plaats dit jaar. En in regio Haaglanden/ Den Haag afhankelijk van de behoefte. Dus laat vooral je interesse weten, ook vanuit organisaties of gemeenten.