Nieuws

Nieuws van Indigo

11 april 2023

sumona2.jpg
Vanaf 8 mei 2023 wordt het aanbod van suïcidepreventie in Haaglanden uitgebreid. De SuNa-methodiek (Suïcidepoging Nazorg) die momenteel alleen gericht is op nazorg na een suïcidepoging, zal worden vervangen door de nieuwe Sumona-methodiek (Suïcidepreventie, monitoring en nazorg), waarbij ook primaire ondersteuning wordt geboden.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe methodiek Sumona in samenwerking met SuNa Den Haag, SuNa Rijnmond, GGZ Breburg, Supremocol en het Suïcidepreventie Centrum. Sumona biedt brede ondersteuning aan mensen die kampen met suïcidale gedachten én aan mensen die een suïcidepoging hebben ondernomen. De ondersteuning kan bestaan uit suïcidepreventie gesprekken, monitoringscontacten en/of een intensiever casemanagementtraject. Door het betrekken van nieuwe aanmeldende partijen zoals huisartsen, POH's en jeugdartsen kunnen jongeren en volwassenen eerder in beeld worden gebracht, waardoor suïcides kunnen worden voorkomen of recidieven kunnen worden verlaagd.

Suïcidepreventie door de jaren heen

SuNa (Suïcidepoging Nazorg), onderdeel van Indigo Preventie, is een initiatief dat al sinds 2008 bestaat in Den Haag. Het team van SuNa heeft 10 jaar lang jongeren tot en met 27 jaar deze vorm van nazorg geboden. In 2017 is er, met financiering vanuit ZonMw, een uitbreiding naar alle leeftijden gedaan.

In 2018 is ook Rotterdam Rijnmond (18+) gestart met het bieden van ondersteuning middels de SuNa-methodiek. Vanuit verschillende achtergronden (POH, (jeugd) maatschappelijk werk en SPV) biedt het SuNa-team casemanagement aan, met als doel de cliënt te ondersteunen naar passende hulpverlening. Ook naasten worden betrokken bij dit traject.

Met de ontwikkeling van de nieuwe Sumona-methodiek wordt het aanbod van suïcidepreventie in Haaglanden verder uitgebreid, waarbij ook primaire ondersteuning wordt geboden om suïcides te helpen voorkomen. Met deze uitbreiding van het aanbod van suïcidepreventie hoopt Indigo Preventie een belangrijke bijdrage te leveren aan het verminderen van suïcides in Haaglanden.

Trots op deze ontwikkeling!

We zijn ontzettend trots op deze ontwikkeling en het harde werk dat ons team heeft verricht om de Sumona-methodiek te ontwikkelen en te implementeren. We zijn ervan overtuigd dat deze uitbreiding van ons aanbod van suïcidepreventie een belangrijke stap is in het voorkomen van suïcides en het bieden van de juiste nazorg aan mensen die kampen met suïcidale gedachten of een suïcidepoging hebben ondernomen.

Om dit te vieren zullen we op 8 mei samen met onze collega's en ketenpartners een bijeenkomst organiseren waarbij we stil staan bij deze mijlpaal en de belangrijke rol die suïcidepreventie speelt in onze maatschappij.