Nieuws

Nieuws van Indigo

06 april 2023

Brussen+200.jpg

Indigo Preventie organiseert sinds 2 jaar de Billy Boem Brussen-groep voor kinderen van 8-12 jaar. Een brus is een samenvoeging van broer/zus van iemand die zorg nodig heeft vanwege een chronische ziekteverstandelijke beperkinglichamelijke handicap of ernstige psychische aandoening. Een lid van het gezin dat zorg nodig heeft beïnvloedt alle leden van het gezin. Brussen behoren dan ook tot de doelgroep jonge mantelzorgers, omdat zij altijd rekening (moeten) houden met deze broer of zus. Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger en speciaal voor die brussen is er de Billy Boem Brussen-groep.

Voor een brus is het misschien niet altijd duidelijk wat er met zijn of haar broer of zus aan de hand is en waarom er veel of meer aandacht naar hen uitgaat. Vaak is het dan fijn dat zij in contact komen met andere kinderen die ook opgroeien met een zorg intensieve broer of zus. In de Billy Boem Brussen-groep leren de kinderen omgaan met de moeilijke situaties die zij als brus tegenkomen. De kinderen praten met elkaar, delen verhalen en doen leuke activiteiten en spelletjes om zo te leren beter om te gaan met moeilijke situaties die zij tegenkomen. Ook kijken zij naar de positieve dingen die het zijn van een brus met zich mee kan brengen. De kinderen krijgen meer uitleg over wat hun broer of zus heeft.

De eerstvolgende Billy Boem Brussen-groep staat gepland in de herfstvakantie. Meer weten? Neem dan contact op met preventie@indigorijnmond.nl of via 088-3571700.