Nieuws

Nieuws van Indigo

06 juni 2024

arbeidshulpverlening+200.jpg

Agnes van Oosterhout (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) en Dennis Eichhorn (Psycholoog) werken beiden op de afdeling arbeidshulpverlening van Indigo. Het team werkt in opdracht van de gemeente Rotterdam om mensen met een bijstandsuitkering te helpen bij het vinden van werk of dagbesteding.

“In veel gevallen gaat het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij wie sprake is van mentale klachten,” vertelt Dennis. “Deze mensen worden door de gemeente Rotterdam naar ons verwezen voor een gesprek over hun belastbaarheid. Ondanks dat het allemaal uitkeringsgerechtigde inwoners van Rotterdam zijn, is het een diverse groep mensen met wie je werkt. En ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Ik heb bijvoorbeeld slachtoffers van de toeslagenaffaire gesproken, maar ook mensen die na 20 jaar werken plotseling boventallig zijn geworden. Je kunt je voorstellen dat er dan sprake is van heel wat stress.”  

“Soms zitten er ook mensen tussen die een hele grote afstand hebben tot de zorg. Sommigen weten niet eens of ze een huisarts hebben,” vult Agnes aan. “En we zien ook heel veel mensen met een migratieachtergrond. Er spelen dan interculturele problemen.” 

Dennis: “We werken semi-gestructureerd met een interview gericht op participatie. En daarin komen eigenlijk alle hoofdlijnen wel aan bod; opleidingsniveau, arbeidsverleden en dagindeling. Daar kunnen we al een hoop informatie uithalen. Pas daarna komt het gesprek op de mentale klachten die iemand (mogelijk) heeft, medicatiegebruik, het contact met andere mensen en als laatst inventariseren we wat de wensen zijn met betrekking tot werk.” 

“Tijdens zo’n gesprek van een uur kunnen we niet volledig de diepte in, maar na afloop kunnen we wel een advies uitbrengen. Soms komt het voor dat we adviseren dat iemand eerst contact opneemt met de huisarts voor een verwijzing naar de ggz bijvoorbeeld. En soms denken we dat iemand niet geschikt is om terug aan het werk te gaan. We denken dan mee over een andere dagbesteding. Niet zozeer dat iemand nooit meer iets hoeft te doen, maar dan kijken we naar manieren waarop iemand misschien wél tot bloei kan komen.” 

Meer lezen over arbeidshulpverlening.