Cursus

Componence Asset List

training+in+controle.png
De training is voor jongeren die snel boos worden en dit bijvoorbeeld op een onhandige manier uiten. Onderliggend aan de boosheid kunnen verschillende oorzaken liggen; te veel of te weinig rekening houden met de ander, gepest worden, faalangst en/of een stressvolle thuissituatie hebben. 

Tijdens de training wordt er gewerkt aan de doelen van de jongeren. Deze doelen zijn besproken in het kennismakingsgesprek dat iedere deelnemer voorafgaand aan de training heeft gehad. De jongeren leren op een positieve manier omgaan met hun boosheid, zich zekerder van zichzelf te voelen, voor zichzelf op te komen en op een handige manier contact te hebben met anderen. We staan met de jongeren stil bij hoe je overkomt en wat het effect daarvan is op de ander. Naast praten over situaties worden de vaardigheden ook geoefend d.m.v. rollenspellen. Hierdoor kunnen de jongeren succeservaringen opdoen. Tijdens de training krijgen jongeren meer inzicht in wat ze denken, voelen en doen. De jongeren leren bewust te kiezen in hoe zij zich willen gedragen.

Wat leren jongeren tijdens de training?

 • Helpende en niet helpende gedachten
 • Analyseren van eigen gebeurtenissen om op ander gedrag te komen
 • Passief, agressief en assertief gedrag
 • Positief denken over jezelf
 • Grenzen stellen
 • 'Nee' zeggen
 • Opkomen voor jezelf
 • Omgaan met problemen
 • Gevoelens uiten
 • Je sterk en stevig voelen 

Duur?

De trainer zet in samenwerking met de ouders en de jongere een individueel traject uit. Het traject bestaat uit acht bijeenkomsten van 1 uur en vindt plaats op school.

Voor wie?

Deze training is voor jongeren van 12 t/m 16 jaar (op het voortgezet onderwijs) die op sociaal-emotioneel gebied een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van omgaan met hun boosheid. 

Beschikbare locaties en datums

Rotterdam

Deze training zal in het voorjaar van 2024 gaan starten. De startdatum wordt op een later moment bekend gemaakt.
 • Geen datums beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie

Duur
8 bijeenkomsten van 1 uur
Type
Cursus, Training
Kosten
Gratis