Cursus

Componence Asset List

adult-blur-city-dawn-171296.jpg

Wat is het?
Tijdens de STARr training ga je met leeftijdsgenoten aan de slag met oefeningen die je helpen om te gaan met situaties die je stress of somberheid bezorgen.
In een groep kom je 9 keer 1,5 uur bij elkaar en je werkt vanuit een werkboek.


Waarom?
In de STARr-training leren jongeren vaardigheden om makkelijker met dingen om te gaan. De training bestaat uit vier onderdelen:
• SOLVE (probleem oplossen): Jongeren leren hoe ze problemen op een goede manier kunnen oplossen.
• THINK (cognitieve herstructurering): Jongeren leren niet-helpende gedachten op te sporen en te herkennen. Vervolgens leren ze gedachten bedenken die wél helpen.
• ACT (gedragsactivatie): Jongeren leren dat we ze doen invloed heeft op gevoel. Door activiteiten te doen die een goed gevoel geven, ervaren ze dat de stemming verandert.
• RELAX (ontspanning): Jongeren leren omgaan met stress door middel van ontspanningsoefeningen.

Beschikbare locaties en datums

Rotterdam

, Rotterdam
  • Geen datums beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie

Duur
9 keer 1,5 uur
Kosten
Gratis